X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Komu przysługuje premia świąteczna?

Artykuł wprowadzono: 15 grudnia 2018

Premia świąteczna wypłacana jest, od 1998 roku, beneficjentom niektórych świadczeń socjalnych. W tym roku wypłata tego dodatku nastąpi począwszy od 18 grudnia.

Premia świąteczna przysługuje beneficjentom:
świadczenia solidarnościowego ASS,
świadczenia aktywnej solidarności RSA,
świadczenie przedemerytalne AER
świadczenie PTS przysługujące beneficjentom świadczenia solidarnościowego ASS, którzy znaleźli zatrudnienie.

Z tego dodatku skorzysta 2,5 mln obywateli. W przypadku beneficjentów RSA, kwota premii świątecznej jest zależna od sytuacji rodzinnej. I tak, osoba samotna otrzyma 152,45 euro, natomiast para z dwójką dzieci, 320,14 euro.
Beneficjenci świadczeń ASS, AER lub PTS, bez względu na sytuację rodzinną, otrzymają 152,45 euro.

Premia świąteczna zostanie wypłacona automatycznie, wszystkim osobom pobierającym już jedno z wyżej wymienionych świadczeń.


Najpopularniejsze

Zobacz także