X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Kolejne przedłużenie pomocy finansowej dla pracowników z niestabilnym zatrudnieniem

Kolejne przedłużenie pomocy finansowej dla pracowników z niestabilnym zatrudnieniem

Artykuł wprowadzono: 1 czerwca 2021

Pomoc ta kierowana jest do pracowników z niestabilnym zatrudnieniem, którzy z powodu kryzysu sanitarnego mieli trudności ze znalezieniem pracy w ubiegłym roku. Gwarantuje im ona minimalny miesięczny dochód w wysokości 900 euro netto.

Pomoc finansowa dla osób o niepewnym zatrudnieniu gwarantująca im miesięczny dochód w wysokości 900 euro netto, będzie wypłacana jeszcze przez kolejne 3 miesiące, tj. w czerwcu, lipcu i w sierpniu.
Przeznaczona jest dla pracowników dotkniętych gwałtownym spadkiem liczby zleceń pracy tymczasowej i umów na czas określony spowodowanym sytuacją zdrowotną.

Dodatek ten został wprowadzony w listopadzie ubiegłego roku na 4 miesiące i przedłużony po raz pierwszy do końca maja. Pomoc wypłacana jest osobom, u których krótkie okresy zatrudnienia przeplatają się z okresem bezrobocia i pokrywa różnicę między uzyskanymi dochodami (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, RSA…) a kwotą 900 euro netto.

Beneficjentami tej pomocy są osoby, które po przepracowaniu co najmniej 138 dni w 2019 roku na podstawie umowy na czas określony lub umowy tymczasowej, z powodu kryzysu w 2020 roku nie mogli wypracować wymaganej liczby dni, aby odzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Aby z niej skorzystać, należy mieszkać we Francji, być zarejestrowanym w urzędzie pracy (Pôle Emploi) między listopadem 2020 a sierpniem 2021 włącznie oraz mieć dochód wynoszący poniżej 900 euro miesięcznie.

Pomoc wypłacana jest automatycznie przez Pôle Emploi bezpośrednio osobom, które spełniają wymagane kryteria. Jej wypłata następuje pod koniec miesiąca. Należna kwota za sierpień tego roku wpłynie pod koniec września.
Najpopularniejsze

Zobacz także