X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Kilka przykładów orzeczeń sądów apelacyjnych w sprawach o odszkodowanie

Kilka przykładów orzeczeń sądów apelacyjnych w sprawach o odszkodowanie

Artykuł wprowadzono: 9 marca 2021

Poniżej kilka przykładów orzeczeń sądów apelacyjnych, dających światło na rozpatrywanie m.in. spraw o odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków dla pracowników oddelegowanych czy kierowców pojazdów w transporcie międzynarodowym, nieprawidłowości w delegowaniu pracowników czy przyznaniu odszkodowania za śmiertelny wypadek na drodze.

Ostatnio kancelaria prawna otrzymała dwa wyroki sądów apelacyjnych, m.in. w Paryżu, w których sąd uznał, że podstawą wyliczenia odszkodowania z tytułu utraconych zarobków dla pracowników oddelegowanych czy kierowców pojazdów w transporcie międzynarodowym są również wypłacane diety. 

Zważywszy, że wypłacane diety to jest często trzykrotna wartość pensji podstawowej (dla kierowców) wypłacanej w Polsce, ma to olbrzymie znaczenie dla wyliczenia odszkodowania nie tylko dla pracowników, ale w przypadku ich śmierci, dla ich rodzin. 

Wcześniej polubownie kancelaria otrzymywała już odszkodowania wliczając w to diety, ale wyroki sądów apelacyjnych już jednoznacznie przesądziły tę sprawę.

W ostatnich tygodniach w prowadzonych przez kancelarię sprawach zapadły wyroki międzynarodowego trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu i sądu kasacyjnego w Paryżu, które jednoznacznie przesądziły, że w przypadku nieprawidłowości w oddelegowaniu firma francuska, która przyjmuje pracowników oddelegowanych jest solidarnie odpowiedzialna z firmą oddelegowującą, nie tylko za wyrównanie płac do poziomu francuskiego, ale również za odszkodowanie z tytułu tzw. pracy na czarno.

Za pracę na czarno uważana jest sytuacja nie tylko wtedy, gdy firma oddelegowująca nie ubezpiecza pracowników w kraju, w którym ma siedzibę, (tzw. certyfikaty A1), ale np. jeżeli w kraju, w którym ma siedzibę nie ma żadnej działalności poza pracą biurową. 

W pewnych sytuacjach nawet jeżeli pracownik dysponuje tzw. certyfikatem A1 (certyfikat ten, który niekoniecznie pracownik ma przy sobie w momencie oddelegowania, ale którym powinien mu zostać wydany przez ZUS) to, jeżeli nie został on wydany zgodnie z przepisami europejskimi, wówczas taka sytuacja jest uznawana za pracę na czarno. 

W konkretnych sprawach pracownicy dysponowali certyfikatami A1, ale zostały one anulowane przez kasę chorych, która je wydała (kasa cypryjska), gdyż pracownicy nie wykonywali żadnej pracy na Cyprze przed oddelegowaniem, nie mieszkali tam, jak również agencja pracy tymczasowej, która miała tam swoją siedzibę nie prowadziła tam żadnej działalności.

Czy naganne zachowanie pieszego wyklucza odszkodowanie dla niego lub w przypadku jego śmierci, dla rodziny?

Ostatnio kancelaria miała cztery sprawy wypadków, w której ofiarami śmiertelnymi byli niestety piesi.

1. W nocy ofiara wjechała rowerem na autostradę i niestety poniosła śmierć na skutek śmiertelnego potracenia przez samochód (rowerzysta według ustawodawstwa francuskiego jest traktowany jako pieszy). 

Rodzina otrzymała zadośćuczynienie, gdyż okazało się, że ofiara była inwalidą w 80%. W tym przypadku, jak również, jeżeli ofiara jest osobą niepełnoletnią niemającą 16 lat lub osobą powyżej 70. roku mają one prawo do pełnego odszkodowania i nie można w stosunku do nich podnosić zarzutów, że dopuścili się ciężkiego naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. W innym wypadu również pieszy wszedł w nocy na autostradę i został śmiertelnie potrącony. Taka sytuacja cytowana często w podręcznikach i orzecznictwie wyklucza prawo do odszkodowania. 

Niemniej jednak na podstawie zeznań udało się wykazać przed sadem, że ofiara na dwa dni przed wypadkiem zachowywała się dziwnie, co było szokujące dla otoczenia i dla pracodawcy. To zachowanie było typowe dla kogoś kto cierpiał na ukrytą boreliozę na skutek ugryzienia przez kleszcza.

Mimo że zakażenie kleszczem miało miejsce wiele lat przed wypadkiem i nie było dokumentacji lekarskiej udało się wykazać, że ujawniła się ona przed wypadkiem i spowodowała, że ofiara była w stanie ograniczonej świadomości – confusion mentale. 

3. Kierowca samochodu stwierdza, że zapaliła się przyczepa załadowana zwierzętami i miało to miejsce na nieoświetlonej autostradzie.  Natychmiast podjął on akcję ratunkową wychodząc z szoferki nie ustawiając znaków ostrzegawczych i nie zakładając kamizelki.  W tych okolicznościach został śmiertelnie potrącony. 

Ubezpieczenie podnosiło do apelacji zarzut ciężkiego naruszenia zasad bezpieczeństwa, niemniej jednak sąd uwzględnił argumentację kancelarii, że była to akcja spontaniczna i że niepodjęcie tej akcji mogło skutkować konsekwencjami dla innych uczestników ruchu.

4. Podobna sytuacja wystąpiła, gdy kierowca ciężarówki na autostradzie w nocy podczas deszczu przystąpił do wymiany kola. Również rodzina dostała odszkodowanie. 

Mecenas Wladyslaw LIS
Najpopularniejsze

Zobacz także