X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Kiedy zostaną otwarte kina we Francji i na jakich zasadach?

Artykuł wprowadzono: 6 czerwca 2020

Sale kinowe przygotowują się do ponownego otwarcia. Już od 22 czerwca w całej Francji będzie możliwe wybranie się na seans filmowy. Jakie środki zapobiegawcze zostaną wprowadzone w życie, aby zapewnić publiczności nie tylko miłe wspomnienia z seansu, ale także bezpieczeństwo?

Począwszy od poniedziałku, 22 czerwca, we Francji zostaną otworzone kina. Narodowa Federacja Kin Francuskich (Fédération Nationale des Cinémas Français) przedstawiła szczegółowe zasady, jakie mają obowiązywać na salach kinowych.  

Przed 22 czerwca, będą mieć miejsca przede wszystkim szkolenia dla pracowników kin – dostarczone im zostaną broszury informacyjne, dzięki którym będą mogli dowiedzieć się, jakie procedury sanitarne zostaną wcielone w życie po zakończeniu epidemii. Odbędzie się to na podstawie dokumentu DUERP, który zawiera ewaluacje ocen ryzyka. Plany prewencyjne zostaną uzgodnione z przedsiębiorstwami, z którymi kino współpracuje, aby wszystkie normy sanitarne mogły zostać zachowane w momencie otwarcia tych placówek kulturalnych.  

Po otwarciu kin obowiązywać będą następujące zasady bezpieczeństwa:

– odległość między widzami będzie musiała wynosić co najmniej 1 metr,

– przed wejściem do sali, w korytarzach kin, zalecane jest noszenie masek,

– kina mają zaplanować jeden kierunek poruszania się widzów po placówce, 

– kina mają zapewnić jak największe ograniczanie kolejek. Konieczne będzie też zachowanie dystansu 1m między osobami oczekującymi w kolejkach,

– w placówkach z wieloma salami, zaleca się rozplanowanie seansów w taki sposób, aby uniknąć gromadzenia się większych zgrupowań ludzi w budynku kina,

– żel dezynfekujący musi być dostępny dla klientów przy wejściu do kin lub w pobliżu punktów sprzedaży biletów,

– powierzchnie dotykane przez widzow będą regularnie czyszczone i dezynfekowane. Szczególnie chodzi o poręcze przy schodach.

– liczba osób w windach musi zostać ograniczona (minimalna odległość to 1m dystansu od innej osoby, nie dotyczy to osób niepełnosprawnych),

– kina mają zagwarantować wolne miejsca po obu stronach każdego widza, jednakże osoby przychodzące do kina razem (para, rodzina) mogą siedzieć obok siebie, zachowując wolne miejsca po obu stronach,

– projekcje filmów muszą być oddzielone od siebie odpowiednimi odstępami czasowymi,

– między seansami oraz na początku projekcji filmu drzwi do sali kinowej powinny pozostać otwarte,

– przed filmem, zostaną przekazane komunikaty przypominające o zasadach bezpieczeństwa,

– wyjście z kina ma zostać zorganizowane w taki sposób, aby umożliwić swobodny przepływ widzów bez niepotrzebnych kontaktów,

– niezbędne jest dostosowanie warunków w salach kinowych dla osób z ograniczoną mobilnością,

– usunięcie wszystkich śmieci pozostawionych przez widzów w trakcie seansu przed kolejną projekcją filmu,

– kina zobowiązują się do zapewnienia regularnej wentylacji pomieszczeń zgodnej z zaleceniami organów służby zdrowia oraz rządu. 

Maciej Borczyk
Najpopularniejsze

Zobacz także