X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Kasy świadczeń rodzinnych wykryły oszustwa na ponad 255 mln euro w 2020 r.

Kasy świadczeń rodzinnych wykryły oszustwa na ponad 255 mln euro w 2020 r.

Artykuł wprowadzono: 17 czerwca 2021

Francuska Narodowa Kasa Świadczeń Rodzinnych (CNAF) w minionym roku wykryła ok. 37 tys. oszustw na kwotę 255 milionów euro z tytułu nienależnego pobierania świadczeń. To znacznie mniej niż w 2019 roku, z uwagi na obostrzenia epidemiczne, które uniemożliwiły przeprowadzanie kontroli w domu beneficjenta. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło pobierania zapomogi socjalnej (RSA).


W ubiegłym roku 680 kontrolerów CNAF przeprowadziło ok. 37 milionów kontroli i ujawniło ponad 36 900 nadużyć w systemie świadczeń rodzinnych i socjalnych dotyczących 0,27 proc. beneficjentów, na łączną kwotę 255,5 mln euro. W 2019 roku kwota ta wyniosła 323,7 mln euro. Spadek o 21 proc. wynika z czasowego zawieszenia kontroli w domach beneficjentów świadczeń. Średnia kwota nadużyć to 6 921 euro. 

Sumując kwotę wynikającą z oszustw w deklaracjach oraz z popełnionych pomyłek, CNAF odzyskało blisko 830 mln euro. 

Najczęściej stwierdzana nieprawidłowość dotyczy zapomogi socjalnej (RSA), która stanowi 46 procent wyłudzeń. Na drugim miejscu (25,4 proc.) znalazła się premia z tytułu aktywności zawodowej (prime d’activité), następnie zaś dodatek mieszkaniowy (16,3 proc.) oraz składanie fałszywych zaświadczeń (15 proc.).
Niesłusznie pobrane kwoty w wyniku oszustw są zwracane. Ponadto ich beneficjent otrzymuje ostrzeżenie, a nawet wszczynane wobec niego jest postępowanie sądowe. W ubiegłym roku wystosowano 9508 ostrzeżeń, co stanowi 28 procent nadużyć. Około 70 procent oszustów zostało dodatkowo obciążonych karą finansową, której średnia wysokość wyniosła 666 euro. Przypadki najpoważniejszych nadużyć (4 proc.) w systemie świadczeń zakończył się postępowaniem sądowym. 

Kontrole przeprowadzane przez CNAF umożliwiają także dokonywanie korekt w następstwie błędów popełnionych przez beneficjentów lub kasę świadczeń. Kontrolerzy w ubiegłym roku złożyli 4,3 mln wniosków o zaświadczenia potwierdzające deklaracje oraz przeprowadzili 106 tys. wizyt w domach beneficjentów. Oprócz wykrycia nienależnych kwot, wypłacono również 286 mln euro na korzyść świadczeniobiorców.

Od kilku lat we Francji działają również zorganizowane grupy oszustów wyłudzających podstępem świadczenia socjalne. Dlatego przypadkami oszustw na większą skalę zajmuje się 30 wyspecjalizowanych kontrolerów w całej Francji.  
Najpopularniejsze

Zobacz także