X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Kasy świadczeń rodzinnych będą mogły pośredniczyć w wypłacie alimentów

Kasy świadczeń rodzinnych będą mogły pośredniczyć w wypłacie alimentów

Artykuł wprowadzono: 2 października 2020

W ramach walki z długami alimentacyjnymi CAF i MSA proponują nową usługę dla niepełnych rodzin pośrednictwa w ściąganiu i płatności zasądzonych alimentów.  

Samotni rodzice często borykają się z problemem wyegzekwowania alimentów. 1 października Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF) i rolnicza kasa ubezpieczeń (MSA) wprowadziły nową usługę, mającą położyć kres konfliktom związanym z zaległymi alimentami, pośrednicząc w ich płatności.

Usługa ta adresowana jest do samotnego rodzica (w większości są to matki), który nie otrzymuje alimentów od byłego partnera, mimo wyroku sądu. Po zgłoszeniu problemu z płatnością tego świadczenia, CAF lub MSA wypłaci rodzicowi 116 euro zaliczki alimentacyjnej do czasu uregulowania sytuacji oraz zajmie się odzyskiwaniem należnych kwot. W tym celu może zająć konto bankowe dłużnika, część wypłaty lub świadczenia socjalnego. Kasy te mogą stać się stałym pośrednikiem w ściąganiu i przekazywaniu alimentów na rzecz rodzica samotnie wychowującego dziecko lub dzieci.

Ponadto od 1 stycznia 2021 roku, już wszystkie pary w separacji, będą mogły powierzyć CAF i MSA rolę pośrednika w wypłacie alimentów, nawet jeżeli nie doszło do opóźnień lub braku ich uiszczania.

W 2018 roku Francja liczyła 2,4 mln niepełnych rodzin (bądź 1 na 5 rodzin). W 85 proc. jednym żywicielem jest kobieta. Około jedna trzecia tych rodzin żyje poniżej progu ubóstwa. Prawo do alimentów ma około miliona rodzin. Około 30 proc. alimentów należnych rodzicowi sprawującemu opiekę na dzieckiem nie jest płaconych wcale lub płacona nieregularnie. 

Rząd liczy, że z tej usługi skorzysta około 100 tys. niepełnych rodzin.


Najpopularniejsze

Zobacz także