X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Kalendarz wdrażania nowego systemu podatkowego we Francji

Artykuł wprowadzono: 23 kwietnia 2018

Pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od pensji rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku. To pracodawca będzie zobowiązany do pobierania zaliczki według określonej stawki.
Poniżej kalendarz wprowadzania w życie nowego systemu podatkowego.

Wiosna 2018 – ustalenie stawki zaliczki na poczet podatku
Osoby składające zeznanie podatkowe w formie papierowej mają czas do 17 maja 2018 roku. Na złożenie zeznania przez Internet podatnicy mają czas do 22 maja bądź 5 czerwca, w zależności od departamentu zamieszkania. Po złożeniu deklaracji podatkowej online natychmiast otrzymamy wstępne rozliczenie podatkowe avis d’imposition zawierające przyszłą stawkę, według której będzie naliczana zaliczka w 2019 roku.

Lato 2018 roku
Ostateczne avis d’imposition będzie dostępne na naszym koncie na stronie impot.gouv.fr pomiędzy 24 lipca a 21 sierpnia. Dokument ten w formie papierowej zostanie dostarczony pomiędzy 23 lipca a 3 września. Znajdzie się w nim stawka zaliczki, już zatwierdzona przez urząd skarbowy.

W momencie, gdy stawka ta zostanie zakomunikowana pracodawcy, będzie on mógł poznać całkowity poziom dochodów swojego pracownika.
Podatnik może sprzeciwić się temu, by administracja fiskalna podała pracodawcy stawkę zaliczki dotyczącą wszystkich jego dochodów, wnioskując o tzw. stawkę neutralną.

Wniosek o stawkę neutralną może być wysłany do administracji fiskalnej już w połowie lipca tego roku, a dla deklarujących online, tuż po złożeniu zeznania.

Ostateczny termin składania takiego wniosku upływa 15 września.
Bez wybrania takiego rozwiązania pracodawca zastosuje stawkę ustaloną za całkowity dochód gospodarstwa. Przy stawce neutralnej zaliczka na podatek będzie naliczana przez pracodawcę tylko w oparciu o wynagrodzenie pracownika.

Styczeń 2019
Wejście w życie pobierania zaliczki na podatek dochodowy.
Od stycznia, co miesiąc, odpowiednia kwota zaliczki będzie pobierana z pensji pracownika i odprowadzana do urzędu skarbowego. Jej wysokość będzie wyszczególniona na odcinku wynagrodzenia.

Wiosna 2019
Składanie deklaracji podatkowej za każdy rok nadal będzie obowiązać. Posłuży ona do podsumowania wszystkich przychodów i zmian w sytuacji rodzinnej, co będzie skutkować korektą wysokości odprowadzonego już podatku i ewentualnie zwrotu nadpłaty.
Od przyszłego roku wszyscy podatnicy będą musieli wywiązywać się z tego obowiązku przez Internet. W zeznaniu trzeba będzie podać wysokość dochodów za rok 2018. Stawka zaliczki (jeszcze niepotwierdzona przez urząd skarbowy) zostanie od razu zakomunikowana podatnikowi.Lato 2019
Podatnicy otrzymają avis d’imposition z wysokością podatku i zatwierdzoną przez urząd skarbowy stawką zaliczki.
Aby uniknąć płacenia podatku za dochód z dwóch lat jednocześnie, podatek od dochodu za rok 2018 nie zostanie pobrany (tzw. biały rok), z wyjątkiem tzw. revenus exceptionnels w tym m.in. kwot z uzyskanych z dywidend, zysków z papierów wartościowych czy sprzedaży nieruchomości, odpraw, premii za zmianę miejsca pracy.

Lato-jesień 2019
Pobranie przez urząd skarbowy podatku od tzw. revenus exceptionnels wymienionych wyżej lub zwrot nadpłaconych kwot w roku 2018.

Wiosna 2020
Do tego roku system powinien już działać płynnie.
Do obowiązku podatnika należeć będzie złożenie deklaracji podatkowej za rok 2019 przez Internet. Zakomunikowana mu przy tym zostanie wstępna wysokość stawki zaliczek.

Lato 2020
Podatnik otrzyma avis d’imposition od dochodów za rok 2019 z wysokością stawki zaliczki, która będzie stosowana od września 2020 do sierpnia 2021roku (do zatwierdzenia przez urząd skarbowy).

Lato-jesień 2020
Jeśli kwota zaliczek odprowadzanych w 2019 roku przekroczyła wysokość podatku, urząd skarbowy zwróci nadpłatę. Jeżeli zaś kwota tychże zaliczek nie pokryła całego należnego podatku, administracja poprosi o uzupełnienie należności.
Najpopularniejsze

Zobacz także