X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Jubileusz 105-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Jubileusz 105-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Artykuł wprowadzono: 23 października 2022

W ramach uroczystości odbyło się Sympozjum zatytułowane „Inżynierowie w trosce o planetę”. 

Prelegenci poruszyli całą serię tematów, podkreślając kapitalną rolę edukacji technicznej skierowanej ku ochronie planety, miejsce energii jądrowej oraz perspektywy dla energii przyszłości jak fuzja jądrowa czy wodór. 

Kolejna seria prelekcji dotyczyła efektów demografii na zarządzanie zasobami wodnymi czy na warunki życia w miastach, w sytuacji postępującego ocieplenia planety , oraz „oszczędne” podejście do rozwiązań bazujących na Sztucznej Inteligencji.
Najpopularniejsze

Zobacz także