X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Jakie zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca?

Artykuł wprowadzono: 30 czerwca 2015

Z 1 lipca w życie wchodzi szereg zmian, w tym dotyczących zasiłków rodzinnych i tych dla bezrobotnych.
Świadczenia rodzinne
Od kilkudziesięciu lat świadczenia rodzinne są przyznawane w zależności od liczby dzieci – począwszy od dwóch – i niezależnie od wynagrodzenia.
 Od 1 lipca przy przyznawaniu świadczeń również dochód będzie brany pod uwagę. Zasiłek na dzieci rodziny zarabiających miesięcznie więcej niż 6000 euro netto zostanie zmniejszony o połowę. Powyżej 8000 euro miesięcznego dochodu, świadczenia zostaną podzielone przez cztery.


Zasiłek dla bezrobotnych
Od 1 lipca zasiłki dla bezrobotnych wzrosną o 0,3%.
Rewaloryzacja będzie dotyczyć świadczeń minimalnych i bazy zasiłku na powrót do pracy (ARE). Świadczenie minimalne wzrośnie do 28,67 euro dziennie, a baza zasiłku AER do 11,76 euro za dzień. Minimalne świadczenie « ARE szkolenie » wzrośnie do 20,54 euro za dzień.


Zmiany w opłatach za parking
Opłaty za postój na parkingach będą naliczane co kwadrans. Aktualnie, kierowcy muszą płacić za pełną godzinę parkowania, nawet gdy samochód stał na parkingu znacznie krócej.
Obniżka cen gazu
Regulowane ceny gazu spadną średnio o 1,3%.
Oznakowanie alergizujących składników 
Obecność w pożywieniu składników mogących powodować uczulenie będzie jasno oznakowana na opakowaniu. Właściciele restauracji będą mieć obowiązek oznaczenia alergizujących składników w menu, lub udostępnić swoim klientom informację o obecności w pożywieniu 14 substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. W stołówkach, na życzenie klienta będzie musiał być okazany dokument zawierający listę alergenów zawartych w serwowanych pokarmach.
Praca przy azbeście
Dopuszczalne stężenie włókien azbestu na stanowisku pracy zostanie zredukowane ze 100 do 10 włókien na litr powietrza.
Dodatek do ubezpieczenia dodatkowego (ACS) (aide à la complémentaire santé)
ACS jest przeznaczony dla osób o niskich dochodach; między 720 a 970 euro na miesiąc na osobę samotną, zarobkach nieuprawniających ich do bezpłatnego ubezpieczenia dodatkowego (CMU-C).
Beneficjent pomocy ACS otrzyma tzw. «chèque santé », który okaże swojej ubezpieczalni by otrzymać obniżkę rocznej składki.
Wysokość tej pomocy wzrasta wraz z wiekiem pacjenta: 100 euro dla dzieci do lat 16, 200 euro dla 16-49 lat, 350 euro dla 50-59 lat i 550 euro dla ponad 60 lat.
Rząd planuje z dniem 1 lipca umożliwić beneficjentom tej pomocy, wcześniejsze skorzystanie z reformy « tiers payant ». Reforma ta wejdzie w życie w ciągu 2 lat i spowoduje, że za wizytę u lekarza będzie płacić ubezpieczalnia a nie pacjent.


Prawo jazdy
Kandydat ubiegający się o prawo jazdy, który chce zmienić szkołę nauki jazdy na etapie kursu nie będzie musiał płacić za transfer dokumentacji. Szkoły nauki jazdy, które nie będą przestrzegać tego prawa zostaną ukarane grzywną.
Bez słuchawek za kierownicą od 1 lipca
Podczas jazdy, kierowcy (samochodów, motocykli, rowerów) nie będą mogli korzystać ze słuchawek nausznych …Najpopularniejsze

Zobacz także