X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Jak wypełnić deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 na formularzu nr 2042

Jak wypełnić deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 na formularzu nr 2042

Artykuł wprowadzono: 12 maja 2021

Zbliża się czas złożenia deklaracji podatkowych dotyczących przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne w 2020 roku. Poniżej informacje ułatwią podatnikom wypełnienie wymaganych przez administrację francuską odpowiednich formularzy i w pewnych przypadkach załączników do głównej deklaracji 2042.  Przedstawione poniżej informacje dotyczące wypełnienia deklaracji podatkowej od osób fizycznych za 2020 rok zawierają następujące rozdziały:

Strona nr 1 – Adres podatnika

Strona nr 1 – Stan cywilny podatnika (Etat civil)

Strona nr 2 – Sytuacja rodzinna podatnika / CZĘŚĆ A: Sytuacja domowników

Strona nr 2 – Sytuacja rodzinna podatnika / CZĘŚĆ B: Rodzic mieszkający samotnie 

Strona nr 2 – Sytuacja rodzinna podatnika / CZĘŚĆ C: Osoby na utrzymaniu w 2020 r.

Strona nr 2 – Sytuacja rodzinna podatnika / CZĘŚĆ C: Dzieci na utrzymaniu Podatnika

CZĘŚĆ C: Dzieci na utrzymaniu obojga rodziców mieszkających oddzielnie

CZĘŚĆ C: Osoby niepełnosprawne żyjące pod dachem Podatnika 

Strona nr 2 – Sytuacja rodzinna podatnika / CZĘŚĆ D: Dzieci dorosłe lub zamężne na utrzymaniu podatnika

Strona nr 3 – Dochód podatnika / CZĘŚĆ 1: Wynagrodzenie, płace i przychody podatnika 

Strona nr 3 – Dochód podatnika / CZĘŚĆ 1: Koszty rzeczywiste poniesione przez podatnika

Strona nr 3 – Dochód podatnika / CZĘŚĆ 1: Emerytury, renty i zasiłki otrzymane przez podatnika

Strona nr 3 – Dochód podatnika / CZĘŚĆ 2: Dochód uzyskany przez podatnika z inwestycji w papiery wartościowe i inwestycje kapitałowo

Strona nr 3 – Dochód podatnika / CZĘŚĆ 3: – Zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży inwestycji kapitałowych

Strona nr 3 – Przychody nadzwyczajne lub odroczone (2042 C)

Strona nr 4 – Dochód podatnika / CZĘŚĆ 4: Dochody z posiadanych gruntów i nieruchomości

Strona nr 4 – Koszty uzyskania przychodów / CZĘŚĆ 6: Składki CSG – Kosztem uzyskania przychodów

Strona nr 4 – Koszty uzyskania przychodów / CZĘŚĆ 6: Pensje wypłacone członkom rodziny

Strona nr 4 – Koszty uzyskania przychodów / CZĘŚĆ 6: Wynagrodzenia (pensje) wypłacane innym osobom niż członkom rodziny

Strona nr 4 – Koszty uzyskania przychodów / CZĘŚĆ 6: Pozostałe odliczenia

Strona nr 4 – Koszty uzyskania przychodów / CZĘŚĆ 6: Oszczędności na emeryturę

Strona nr 4 – Odliczenia od podatku / CZĘŚĆ 7: Ulgi podatkowe – DAROWIZNY

Strona nr 5Ulgi i kredyty podatkowe: Składki na Związki Zawodowe

Strona nr 5Ulgi i kredyty podatkowe: Na dzieci uczęszczające do szkoły

Strona nr 5 – Ulgi i kredyty podatkowe: Wydatki poniesione na zatrudnienie pracownika zajmującego się domem podatnika

Strona nr 5Ulgi i kredyty podatkowe: Dotyczące zakupionego sprzętu lub wyposażenia lokalu, w którym przebywa osoba niepełnosprawna

Strona nr 5Ulgi i kredyty podatkowe: Dotyczące zmian wprowadzonych w systemach energetycznych

Strona nr 7Rachunki bankowe i przychody zagraniczne

Strona nr 7 – Nierezydenci

Strony: 1 2 3 4 5 6 7


Najpopularniejsze

Zobacz także