X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jeżeli jesteś samozatrudnioną pielęgniarką świadczącą usługi we Francji?

Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jeżeli jesteś samozatrudnioną pielęgniarką świadczącą usługi we Francji?

Artykuł wprowadzono: 25 kwietnia 2019

Jeżeli masz problemy z osobą, która cię zastępuje, ze współpracownikiem lub ze wspólnikiem/wspólniczką, przedstawiamy kilka możliwych rozwiązań.

W pierwszej kolejności możesz rozważyć polubowne rozwiązanie konfliktu za pośrednictwem adwokata, zorganizowanej mediacji lub po prostu poprzez spotkania pomiędzy stronami.

W przypadku braku porozumienia, można rozważyć złożenie skargi do Izby Pielęgniarek w danym departamencie z prośbą o rozstrzygnięcie sporu i zorganizowanie spotkania pojednawczego.

Trzeba jednak pamiętać, że Izba Pielęgniarek nie jest właściwym organem do rozwiązywania sporów finansowych. Do Izby można zwrócić się tylko w kwestiach naruszenia etyki zawodowej w wykonywaniu codziennych obowiązków pielęgniarskich. Rada nie zajmuje się orzekaniem w kwestiach finansowych lub prawnych.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z pomocy sądu w przypadku problemów związanych z brakiem zapłaty lub nieprzestrzeganiem zawartych umów.
 
Przestawimy dwa przykłady:
 
Jesteś pielęgniarką na zastępstwie i nie zapłacono ci wynagrodzenia – wówczas można rozważyć dwie procedury: 
Skarga do Izby Pielęgniarek z powodu naruszenia zasad w związku z brakiem zapłaty i tym samym naruszenia obowiązków;
Postępowanie sądowe mające na celu uzyskanie rekompensaty strat wynikających z braku zapłaty, co może również być powodem strat moralnych, mogących również stanowić podstawę odszkodowania.
 
Podczas procedury separacji, wspólnik/wspólniczka przejął/przejęła wszystkich pacjentów. Tutaj również można rozważyć dwie procedury:
Procedura skierowana do Izby Pielęgniarek związana z przejęciem pacjentów, nieprzestrzeganiem zasad dobrego postępowania;
Postępowanie sądowe w sprawie rekompensaty za straty finansowe związane z utratą pacjentów, a także ewentualna rekompensata za straty moralne.

Adwokat w Paryżu
Mecenas Lucas Niedolistek z współpraca z Lavaur Avocats
Tel: +33 (0) 7 77 80 18 82

Najpopularniejsze

Zobacz także