X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Jak działa pomoc prawna („aide juridictionnelle”)?

Jak działa pomoc prawna („aide juridictionnelle”)?

Artykuł wprowadzono: 9 lutego 2020

Jeżeli nie stać cię na usługi adwokata możesz skorzystać z pomocy prawnej (tzw. „aide juridictionnelle”). Pomoc ta umożliwia częściowe lub całkowite pokrycie kosztów obsługi prawnej (honorariów adwokata, notariusza, komornika…).

Aby móc skorzystać z pomocy prawnej, musisz spełnić dwa główne warunki:

(1) Musisz być obywatelem francuskim, obywatelem Unii Europejskiej lub obcokrajowcem legalnie przebywającym na terytorium Francji.

(2) Musisz także spełniać określone kryterium dochodowe 

Uwzględniane są wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, alimenty i dochody z czynszów. Kwoty zasiłków rodzinnych, RSA, APL lub premia za aktywność zawodową (prime d’activité) nie są wliczane do dochodu.

Liczba osób na twoim utrzymaniu jest również kryterium branym pod uwagę.

W roku 2020 istnieją 3 pułapy dochodów umożliwiających otrzymanie całkowitej bądź częściowej pomocy prawnej (poniższe kwoty dotyczą jednej osoby, bez osób na utrzymaniu, i są to kwoty dochodu miesięcznego):

• Do 1 044 euro: 100 % pokrycie kosztów;

• od 1 044 do 1 233 euro: 55 % pokrycie kosztów;

• od 1234 do 1564 euro: 25% pokrycie kosztów;

• 1564 euro lub więcej: nie przysługuje

Te pułapy dochodów są podwyższane w następujący sposób:

• 188 euro za pierwszą osobę na utrzymaniu;

• 376 euro dla dwóch osób na utrzymaniu;

• 119 euro za każdą dodatkową osobę.

Uwaga! Pomoc prawna jest możliwa tylko w kontekście postępowania sądowego. Nie jest możliwe skorzystanie z pomocy prawnej w ramach prostej porady prawnej.

 Jak ubiegać się o pomoc prawną?

Aby złożyć wniosek o pomoc prawną, należy wypełnić formularz wniosku o pomoc prawną (CERFA. 12467*02). Ten formularz jest dostępny w Internecie, w ratuszu lub bezpośrednio przed sądem.

Po wypełnieniu, formularz należy wysłać do biura pomocy prawnej sądu, który rozpatruje daną sprawę wraz ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi. Twoja dokumentacja musi być kompletna, aby mogła zostać rozpatrzona. 

Biuro Aide Juridictionnelle rozpatrzy twoją prośbę i odpowie ci w ciągu 1 do 6 miesięcy… Pamiętaj więc, aby złożyć wniosek jak najszybciej, aby uzyskać pomoc na czas.

Jaka jest kwota pomocy prawnej?

Pomoc prawna nie jest sumą, którą państwo daje wnioskodawcy, lecz wpłaca ją bezpośrednio adwokatowi. Nie oznacza to jednak, że pomoc prawna pokrywa całe honorarium adwokata, nawet w przypadku tzw. „całkowitej” pomocy prawnej (aide juridictionnelle totale). To naprawdę zależy od tego, co wspólnie uzgodniliście w ramach umowy o honoraria (convention d’honoraires).

Jeśli na przykład zgodziłeś się na zryczałtowaną kwotę 1000 euro za twoje postępowanie rozwodowe, a twój adwokat uzyska kwotę 500 euro w ramach pomocy prawnej, to znaczy ze będziesz winny swojemu adwokatowi pozostałe 500 euro. 

Dlatego bardzo ważne jest, aby zachować ostrożność przy podpisaniu convention d’honoraires, ponieważ nawet całkowita pomoc prawna może nie pokryć wszystkich uzgodnionych opłat.

Adwokat w Paryżu:
Mecenas Lucas Niedolistek
Tel: +33 (0) 7 77 80 18 82


Najpopularniejsze

Zobacz także