Zwiedzanie wirtualne Luwru coraz popularniejsze – kilka propozycji

Aktualnie Luwr pozostaje zamkniÄ™ty ze wzglÄ™du na epidemiÄ™ koronawirusa. Niemniej jednak, strona internetowa muzeum oferuje wirtualne zwiedzanie, a liczba internetowych zwiedzajÄ…cych zwiÄ™kszyÅ‚a siÄ™ …