Zmiany, które weszły w życie we Francji 1 listopada 2017 roku

Artykuł wprowadzono: 1 listopada 2017
Początek „trêve hivernale”
Od 1 listopada lokatorzy, którzy dostali nakaz eksmisji, objęci są zimowym okresem ochronnym, który potrwa do 31 marca 2018 roku. Okresem ochronnym objęci są również mieszkańcy tzw. binonville, czyli prowizorycznych budek, slumsów.

Dowód rejestracyjny przez Internet
Żeby otrzymać dowód rejestracyjny auta nie ma już obowiązku udawania się do prefektury. Można zamówić go przez Internet i otrzymać dokument pocztą.

Zawarcie związku partnerskiego (PACS)
Związki partnerskie będą rejestrowane, modyfikowane i rozwiązywane w merostwach miejsca zamieszkania zainteresowanych. Dotychczas umowy PACS podpisywane były w Sądzie Pierwszej Instancji (Tribunal d’Instance).

Wyższe stawki u lekarzy
Honoraria u lekarzy pierwszego kontaktu wzrosną z 25 do 46 euro i z 30 do 60 euro u specjalisty.
Uwaga! Pacjent zapłaci więcej jedynie za konsultacje „złożone” i „bardzo złożone”, wymagające od lekarza poświecenia znaczenie więcej czasu. Jest ich 30 i należą do nich m. in.: pierwsza wizyta przed przepisaniem środków antykoncepcyjnych, określenie leczenia problemu otyłości u dzieci, rozpoznanie poważnej choroby i ustalanie metody harmonogramu leczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych 
Dotychczas bezrobotni, którzy osiągnęli wiek 50 lat, mogli pobierać zasiłek przez maksymalnie 36 miesięcy.
Od 1 listopada bezrobotni w wieku od 50 do 52 lat będą pobierać to świadczenie tylko przez dwa lata: w wieku 52-54 lata przez 30 miesięcy, dopiero ukończenie 55 lat otwiera prawo do 36 miesięcy zasiłku.
Osoby, które dostały wypowiedzenie z pracy i którym firma przyznała odprawę przekraczającą 13.500 euro, skorzystają ze skróconego z 180 do 150 dni maksymalnego okresu karencji, przed wypłaceniem pierwszego zasiłku.
Przy zwolnieniu z przyczyn ekonomicznych okres karencji nie ulega zmianie i nadal wynosić będzie 75 dni.
Osobom kumulującym krótkie okresy pracy, przy naliczaniu dziennej kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod uwagę będą brane tylko dni przepracowane, a nie jak dotychczas również dni wolne od pracy i weekendy.

Wzrost cen gazu

Średnio o około 2,58 procent wzrasta cena gazu ziemnego.  Dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem ceny wzrosną o 2,7 proc., dla gotujących na gazie o 0,8 proc., i dla gotujących i podgrzewających wodę o 1,5 proc.

Wydarzenia

Ogłoszenia