Zmiany, które weszły w życie we Francji z dniem 1 kwietnia 2018 roku

Artykuł wprowadzono: 1 kwietnia 2018Co roku w kwietniu rewaloryzowane są świadczenia wypłacane przez Kasę Świadczeń Rodzinnych (CAF). Od kwietnia, niektóre z nich wzrosną o 1 %, a inne zostaną obniżone.

– Świadczenie dla osób starszych (minimum vieillesse), wzrasta o 30 euro, z 803 na 833 euro. Kolejne podwyżki tego zasiłku, o 35 euro w 2019 i 2020 są zapisane w budżecie na ten rok.

– RSA, zapomoga socjalna, dla osoby samotnej wzrasta do 550,93 euro.

– Prime d’activité, pomoc dla pracowników o niskich dochodach osiągnie wysokość nawet 531,51 euro dla osoby samotnej i bezdzietnej.

– Świadczenie dla dorosłej osoby niepełnosprawnej (allocation aux adultes handicapés) wynosi teraz 819 euro. Świadczenie to wyniesie 900 euro 1 listopada 2019 roku.

– Zasiłki rodzinne wzrastają o 1%.
Rodzina z dwójką dzieci otrzyma świadczenie w wysokości maksymalnie 131,16 euro (dla najniższego progu dochodowego), i minimalnie 32,79 euro (dla najwyższego progu dochodowego).


– Dodatek rodzinny (complément familial) wzrasta o 1%, do 170,71 euro, ubogie rodziny wielodzietne otrzymają dodatek w wysokości 256,90 euro miesięcznie (+8,2%). 


– Zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (allocation de soutien familial) wzrasta o 5,2%, do 153,70.

– Zasiłek szkolny dla dziecka niepełnosprawnego (allocation de base d’éducation d’enfant handicapé) wzrasta o 1%, do 131,81 euro.

Wysokość świadczeń z tytułu narodzin lub przysposobienia dziecka, w skrócie Paje (prestation d’accueil du jeune enfant) uległa zmianie, zarówno na korzyść jak i na niekorzyść świadczeniobiorcy:

W przypadku dzieci urodzonych lub adoptowanych począwszy od 1 kwietnia, tzw. becikowe (prime à la naissance) wzrasta o 2% w porównaniu z kwotą wypłaconą dzieciom urodzonym przed tą datą, i wynosi 941,66 euro. Dodatek adopcyjny (prime à l’adoption) wzrasta również o 2%, do 1.883,31 euro.

– Zasiłek z tytułu wychowywania dziecka do lat 3 (allocation de base) ulegnie obniżce o 7,5%. Mniejszą kwotę otrzymywać będą rodzice dzieci urodzonych po 1 kwietnia 2018.

– Zasiłek z tytułu wyboru opieki nad dzieckiem (complément de libre choix du mode de garde – CMG) wzrasta o 1%. Kwota maksymalna wyniesie 467,41 euro, a minimalna 176,82 euro, w zależności od dochodów.

– Urlop wychowawczy (congé parental) – osoba przebywająca na urlopie wychowawczym otrzyma 1% podwyżkę, do 396,01 euro.

Książeczka zdrowia
Od 1 kwietnia rodzicom, którym urodziło się dziecko, wręczane są nowe książeczki zdrowia (carnet de santé) wzbogacone o wykresy rozwoju dziecka, informacje na temat profilaktyki chorób, zalecenia co do szczepień.

Wyprawka szkolna
Świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wzrasta o 1%: Pomoc ta jest wyplacana kazdego roku w sierpniu.
367,73 euro na dzieci w wieku 6-10 lat,
388,02 euro na dzieci w wieku 11-14 lat,
401,47 euro na dzieci w wieku 15-18 lat.

Podatek konsumpcyjny od surowców energetycznych, obejmujący dotychczas olej opalowy i gaz naturalny, będzie wymagalny również od butanu i propanu. Wysokość podatku to 79,56 euro za tonę.

Koniec zimowego okresu ochronnego lokatorów
Z końcem marca zakończył się zimowy okres ochronny lokatorów. Lokatorzy, którzy uchylają się od płacenia czynszu, od kwietnia będą mogli być eksmitowani.

System Ecall w nowych samochodach
Od 1 kwietnia wszystkie nowe samochody będą wyprodukowane po 31 marca 2018 będą musiały być wyposażane w system Ecall.
System ten automatycznie lub po naciśnięciu przycisku wezwie pomoc w razie wypadku drogowego kierowcy.

Kaucja mieszkaniowa
Darmowy serwis Visale gwarantujący właścicielom mieszkania zapłatę czynszu obejmie teraz studentów do 30. roku życia, bez gwarancji dochodu, innych lokatorów do 30. roku życia i pracowników sektora prywatnego w wieku ponad 30 lat, którzy zostali zatrudnieni w okresie krótszym niż 6 miesięcy. Wysokość czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi nie może przekroczyć 1300 euro miesięcznie (1500 euro w Paryżu).

Obniżka cen gazu
Pięć milionów klientów firmy Engie skorzysta na obniżce ceny gazu o średnio 1,1%.

Inne zmiany
Obywatele UE posiadający subskrypcje takich serwisów jak Netflix, Canal+ Deezer…, podróżując poza granice swojego kraju, będą mogli korzystać z swoich abonamentów również na wyjeździe.


Najpopularniejsze

Zobacz także