Zmiany w egzaminach maturalnych we Francji

Zmiany w egzaminach maturalnych we Francji

Artykuł wprowadzono: 14 lutego 2018Trzy egzaminy pisemne w klasie maturalnej, jeden ustny, 40 procent oceny na świadectwie ze sprawdzianów przeprowadzanych w klasie I i w maturalnej – to m.in. zwiera reforma egzaminu dojrzałości we Francji.

Reforma matur dotyczy liceów o profilu ogólnokształcącym i zawodowym. Edukacja w nich trwa trzy lata i obejmuje klasę II, I i końcową (seconde, 1ère i terminale).
Do egzaminu dojrzałości w nowej formie przystąpią uczniowie aktualnie w ostatniej klasie gimnazjum (troisième), czyli w 2021 roku.

Utrzymany, chociaż zmieniony zostanie egzamin pisemny i ustny z języka francuskiego w klasie I. Następnie w klasie końcowej (maturalnej) maturzyści stawią czoła trzem egzaminom pisemnym: z filozofii, z dwóch wybranych specjalizacji i jednemu 20-minutowemu ustnemu. Ocena z nich będzie stanowić 60% całkowitej oceny na świadectwie maturalnym. Pozostałe 40% pochodzić będzie z egzaminów półrocznych i ze świadectw z dwóch ostatnich lat nauki.

Egzaminy pisemne w klasie maturalnej rozpoczną się tuż po wiosennej przerwie, z dwóch wybranych specjalizacji. W czerwcu natomiast maturzyści sprawdzą się pisemnie z filozofii i z egzaminu ustnego, który będzie prezentacją projektu zaproponowanego przez maturzystę, z uwzględnieniem pytań od egzaminatorów.
Możliwość poprawki dla tych, którym się nie powiedzie za pierwszym razem, zostanie utrzymana.

Reformie egzaminu dojrzałości towarzyszyć będzie zmiana w nauczaniu w liceach już od następnego roku. Zlikwidowane zostaną trzy profile ogólne: profil humanistyczny (L), ekonomiczno-społeczny (ES) i ścisły (S). W zamian wprowadzone zostaną przedmioty obowiązkowe dla wszystkich (język francuski, filozofia, historia z geografią, dwa języki nowożytne i wychowanie fizyczne) oraz trzy specjalizacje (do wyboru spośród ośmiu przedmiotów jak; matematyka, fizyka/chemia, nauka o życiu i ziemi, historia/geografia i geopolityka, wiedza ekonomiczno-społeczna, literatura i filozofia, literatura i języki obce oraz sztuka).

Ministerstwo Edukacji chce wprowadzić dwie godziny tygodniowo nowego przedmiotu – chodzi o humanistykę naukową i cyfrową. Ponadto ostatnia klasa tzw. terminale ma zostać przechrzczona na classe de maturité (klasę dojrzałości).
Najpopularniejsze

Zobacz także