G艂osowanie za granic膮 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28.06.2020 (Aktualizacja)

G艂osowanie za granic膮 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28.06.2020 (Aktualizacja)

Artyku艂 wprowadzono: 9 czerwca 2020

Aktualizacja z 10 czerwca godzina 08:55G艂osowanie we Francji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
Wypowied藕 Konsula RP w Pary偶u Pana Andrzeja Szyd艂o

Kiedy odb臋dzie si臋 g艂osowanie?

G艂osowanie odb臋dzie si臋 28 czerwca 2020 r. W razie potrzeby, druga tura g艂osowania odb臋dzie si臋 12 lipca. Godziny g艂osowania: 7:00-21:00.

Gdzie b臋d膮 mia艂y siedzib臋 obwodowe komisje wyborcze?

Na terenie Francji zosta艂y utworzone 4 obwody g艂osowania: 3 w Pary偶u i 1 w Lyonie. Wszystkie znajduj膮 si臋 w siedzibach polskich plac贸wek dyplomatyczno-konsularnych.

W jaki spos贸b mo偶na g艂osowa膰 we Francji?

Ze wzgl臋du na sytuacj臋 epidemiczn膮 i ograniczenia wynikaj膮ce z prawa francuskiego, we Francji odb臋dzie si臋 wy艂膮cznie g艂osowanie korespondencyjne. Oznacza to, 偶e wyborcy, kt贸rzy zg艂osz膮 si臋 do spisu wyborc贸w we Francji, otrzymaj膮 przed dniem g艂osowania pakiet wyborczy zawieraj膮cy m.in. kart臋 do g艂osowania, formularz o艣wiadczenia o osobistym oddaniu g艂osu i instrukcj臋 oddania g艂osu. Pakiet b臋dzie mo偶na otrzyma膰 poczt膮, albo odebra膰 samodzielnie od konsula.       
Oddanie g艂osu b臋dzie polega膰 na dostarczeniu do konsula przed dniem wybor贸w lub do obwodowej komisji wyborczej w dniu wybor贸w karty do g艂osowania zgodnie z otrzyman膮 instrukcj膮. Nie b臋dzie mo偶liwo艣ci tradycyjnego pobrania karty od komisji i wrzucenia jej do urny w dniu g艂osowania.

Kto mo偶e g艂osowa膰?

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, kt贸ra:

1.      najp贸藕niej w dniu g艂osowania ko艅czy 18 lat,

2.      nie zosta艂a pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s膮du,

3.      nie zosta艂a ubezw艂asnowolniona prawomocnym orzeczeniem s膮du,

4.      nie zosta艂a pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna艂u Stanu.

Warunkiem udzia艂u w g艂osowaniu w obwodzie za granic膮 jest zg艂oszenie si臋 do spisu wyborc贸w sporz膮dzanego przez konsula.

Jak zg艂osi膰 si臋 do spisu wyborc贸w?

WYBORCY, KT脫RZY ZG艁OSILI SI臉 DO SPISU WYBORC脫W PRZED 10 MAJA 2020 R.

Wszyscy, kt贸rzy wpisali si臋 do spisu wyborc贸w do g艂osowania przewidzianego na 10 maja 2020 r. musz膮 bezwzgl臋dnie zg艂osi膰 konsulowi zmian臋 sposobu g艂osowania na korespondencyjny najp贸藕niej do 16 czerwca 2020 r. Jednocze艣nie musz膮 zadeklarowa膰, czy chc膮 otrzyma膰 pakiet wyborczy poczt膮, czy odebra膰 go osobi艣cie od konsula.
T臋 czynno艣膰 najlepiej wykona膰 samodzielnie na stronie www.ewybory.msz.gov.pl, wybieraj膮c opcj臋 ZMIE艃 SPOS脫B G艁OSOWANIA

W razie trudno艣ci z samodzieln膮 zmian膮 sposobu g艂osowania na platformie e-wybory, nale偶y j膮 zg艂osi膰 telefonicznie, mailowo lub osobi艣cie do konsula.

Wyborcy zg艂oszeni przed 10 maja 2020 r., kt贸rzy nie zg艂osz膮 zmiany sposobu g艂osowania do 16 czerwca zostan膮 automatycznie skre艣leni ze spisu wyborc贸w i nie b臋d膮 mogli wzi膮膰 udzia艂u w g艂osowaniu w obwodach utworzonych we Francji.

POZOSTALI WYBORCY

Osoby, kt贸re nie zg艂osi艂y si臋 do spisu wyborc贸w przed 10 maja, mog膮 zg艂osi膰 zamiar g艂osowania korespondencyjnego i wybra膰 spos贸b otrzymania pakietu wyborczego najp贸藕niej do 15 czerwca 2020 r. Zalecamy dokonanie zg艂oszenia na stronie www.ewybory.msz.gov.pl. To najszybszy spos贸b zg艂oszenia, dost臋pny 24 godziny na dob臋, r贸wnie偶 w dni wolne od pracy i zapewniaj膮cy natychmiastowe otrzymanie potwierdzenia zg艂oszenia.

Zg艂oszenie mo偶e by膰 dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Jakie dane s膮 wymagane w zg艂oszeniu?

1.      Nazwisko

2.      Imi臋 (imiona)

3.      Imi臋 ojca

4.      Dat臋 urodzenia

5.      Numer ewidencyjny PESEL

6.      Miejsce pobytu wyborcy za granic膮

7.      Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

8.      Numer, seri臋 i dat臋 wydania wa偶nego polskiego paszportu lub wa偶nego dowodu osobistego.

9.      Wskazanie adresu, na kt贸ry ma by膰 wys艂any pakiet wyborczy lub deklaracja osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula

10.  Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborc贸w (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywaj膮cych za granic膮.

Zg艂oszenia niezawieraj膮ce wszystkich tych danych nie pozwol膮 na dokonanie wpisu do spisu wyborc贸w.

Jak przekaza膰 zg艂oszenie telefonicznie, emailem, listownie, faksem lub osobi艣cie?

Wydzia艂 Konsularny Ambasady RP w Pary偶u

Telefony: 01 43 17 34 82 i 01 43 17 34 71

E-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Adres pocztowy i zg艂oszenia osobiste w godzinach pracy urz臋du: 3 rue de Talleyrand, Pary偶

Faks: 01 43 17 34 34

Konsulat Generalny RP w Lyonie

Telefon: +33 4 37 51 12 46

E-mail:  lyon.kg.wybory@msz.gov.pl

Adres pocztowy i zg艂oszenia osobiste w godzinach pracy urz臋du: 79 rue Crillon, 69006 Lyon

Faks: 04 37 51 12 36

G艂osowanie w drugiej turze wybor贸w

Osoby wpisane do spisu wyborc贸w w obwodzie g艂osowania we Francji b臋d膮 uj臋te w tym spisie wyborc贸w r贸wnie偶 w przypadku przeprowadzania g艂osowania w drugiej turze.

Aby m贸c g艂osowa膰 w drugiej turze w innym obwodzie, nale偶y zwr贸ci膰 si臋  do konsula o wydanie za艣wiadczenia o  prawie do g艂osowania w dniu ponownego g艂osowania.

Zg艂oszenie wy艂膮cznie do drugiej tury g艂osowania

W przypadku przeprowadzania drugiej tury g艂osowania, wyborca, kt贸ry nie dokona艂 zg艂oszenia do dnia 15 czerwca 2020 r., mo偶e po dniu pierwszego g艂osowania dokona膰 takiego zg艂oszenia, najp贸藕niej 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Za艣wiadczenia o prawie do g艂osowania

Wyborca, kt贸ry zg艂osi艂 si臋 do spisu wyborc贸w sporz膮dzonego przez konsula z zamiarem g艂osowania korespondencyjnego, kt贸ry zmienia miejsce pobytu przed dniem wybor贸w,  mo偶e otrzyma膰 za艣wiadczenie o prawie do g艂osowania bezpo艣redniego. Za艣wiadczenie o prawie do g艂osowania uprawnia do g艂osowania wy艂膮cznie w obwodach, w kt贸rych jest przeprowadzane g艂osowanie bezpo艣rednie, nie korespondencyjne.

Za艣wiadczenia nie mo偶na wyda膰 po wys艂aniu lub przekazaniu przez konsula wyborcy pakietu wyborczego.

Wniosek o wydanie za艣wiadczenia mo偶na z艂o偶y膰 e-mailem, listem, faksem, telefonicznie lub osobi艣cie.

Za艣wiadczenie odbiera si臋 za pokwitowaniem  osobi艣cie lub przez upowa偶nion膮 pisemnie osob臋. W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach konsul mo偶e wys艂a膰 wyborcy za艣wiadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 by nie utraci膰 za艣wiadczenia o prawie do g艂osowania. W przypadku jego utraty, niezale偶nie od przyczyny, nie b臋dzie mo偶liwe otrzymanie kolejnego za艣wiadczenia, ani wzi臋cie udzia艂u w g艂osowaniu w obwodzie, w kt贸rym uprzednio by艂o si臋 uj臋tym w spisie.

Przepisy

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Pa艅stwowej Komisji Wyborczej dost臋pne s膮 na stronie: www.pkw.gov.pl.

Zr贸d艂o: Ambasada RP w Pary偶u


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e