Wulgarne odzywki pod adresem kobiet będą karane mandatem?

Wulgarne odzywki pod adresem kobiet będą karane mandatem?

Artykuł wprowadzono: 1 marca 2018
Publiczne zaczepianie kobiet seksistowskimi, poniżającymi odzywkami, gestami bądź śledzenie ich na ulicy – tego typu zachowania, jako „zniewaga na tle seksualnym”, mogą być karane mandatem w wysokości 90 euro.


Mandat za “zniewagę na tle seksualnym” to jedna z propozycji wysuniętych przez grupę deputowanych powołaną przez Marlène Schiappa sekretarz stanu ds. równego traktowania kobiet i mężczyzn do przygotowania raportu na temat molestowania kobiet w miejscach publicznych.

Istniejący już arsenał prawny karzący tego typu zachowania wobec kobiet nie jest stosowany, dlatego istnieje konieczność uproszczenia go, by dać wyraźny sygnał zakazu – stwierdzili deputowani.
Mandat wystawialiby policjanci, po stwierdzeniu wykroczenia. Zapłacony od razu wyniósłby 90 euro, po 15 dniach jego wysokość wzrastałaby do 135 euro.
Wykorzystanie swojej przewagi wynikającej z dominującej pozycji zawodowej, molestowanie w zorganizowanej grupie w transporcie publicznym stanowiłyby okoliczności obciążające i skutkowałyby wyższą karą.

Parlamentarzyści zalecili również wprowadzenie dodatkowych środków, jak staże dla molestujących, uświadamiające ich o szkodliwości tego typu zachowań wobec kobiet, które podważają poczucie godności i niszczą poczucie bezpieczeństwa. Zaproponowali także utworzenie aplikacji umożliwiającej ofiarom zgłoszenie wykroczenia, skuteczniejsze rozpatrywanie skarg, czy instalowanie kamer w transportach publicznych.

Autorzy raportu stwierdzili, że wysiłki w kierunku zmiany karygodnych postaw wobec kobiet nie będą skuteczne bez akcji uświadamiających przeprowadzanych w szkołach, czy kampanii reklamowych przeciwko seksistowskim stereotypom.


Najpopularniejsze

Zobacz także