Warto wiedzieć – Zasiłek chorobowy, ile zasiłku Ci się należy?

Artykuł wprowadzono: 13 marca 2017

Chorobowy zasiłek dzienny/indemnité journalière
Zasiłek wynosi 50% średniego wynagrodzenia dziennego (maksymalnie 43,80 €). Jest on
obliczany na podstawie średniej zarobków (brutto) z  3 miesięcy poprzedzających zwolnienie
lekarskie lub z 12 miesięcy w przypadku pracy sezonowej lub nieregularnej.
Od 31. dnia zwolnienia chorobowego ubezpieczony mający na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 66,66% dziennego wynagrodzenia
(maksymalnie 58,40 € dziennie).

Zasiłek przysługuje od 4. dnia zwolnienia chorobowego i jest wypłacany co 14 dni. Może być
wypłacany przez 360 dni.

Dodatkowe świadczenie /indemnité complémentaire
Jeżeli pracujesz w firmie przynajmniej od roku masz prawo do dodatkowego świadczenia
chorobowego wypłacanego przez pracodawcę.
Dodatek jest wypłacany przez 60 dni, poczynając od 8 dnia niezdolności do pracy w
wysokości do 90% wynagrodzenia brutto przez 30 dni. Od 31 dnia zwolnienia obowiązują
inne zasady dopłat.

Aby otrzymywać dodatkowe świadczenie chorobowe powinieneś przesyłać pracodawcy
zaświadczenia o wypłaceniu zasiłku chorobowego wydawane przez Sécurité Sociale
(attestation d’indemnités journalières). Zaświadczenia znajdują się na Twoim koncie na
stronie internetowej www.ameli.fr

Uwaga! Sprawdź masz prawo do dodatkowych świadczeń chorobowych z ubezpieczenia w
Prévoyance.

Stowarzyszenie Parabole


Najpopularniejsze

Zobacz także