Stopa bezrobocia we Francji najni偶sza od roku 2009

Artyku艂 wprowadzono: 14 sierpnia 2019

Stopa bezrobocia we Francji w drugim kwartale聽tego roku spad艂a o 0,2 punktu proc. i wynios艂a 8,5 proc. To najlepszy wynik od聽2009 roku.


Wed艂ug danych francuskiego urz臋du statystycznego聽(INSEE) w drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia we Francji (bez Majotty)聽spad艂a o 0,2 punktu procentowego i wynios艂a 8,5聽procenta, co stanowi 2,52 mln os贸b bezrobotnych. W skali聽roku bezrobocie zmniejszy艂o si臋 o 0,6 p.p.
W samej Francji metropolitarnej stopa聽bezrobocia spad艂a r贸wnie偶 o 0,2 punktu procentowego, co stanowi spadek liczby聽bezrobotnych o 66 tys., i wynios艂a 8,2 proc.
Liczba bezrobotnych w wieku 15-24 lata zmniejszy艂a聽si臋 w drugim kwartale o 0,6 p.p. i wynios艂a 18,6 proc., za艣 os贸b w wieku聽ponad 50 lat i tych w wieku 25-49 lat聽zmala艂a o 0,2 punktu proc. i wynios艂a kolejno 6,1聽proc. i 7,5 proc.

Po spadku w pierwszym kwartale tego roku, INSEE odnotowa艂 znaczny wzrost liczby os贸b nieaktywnych zawodowo, kt贸re chc膮 pracowa膰, ale nie szukaj膮 aktywnie zatrudnienia, st膮d nie s膮 uznawane za bezrobotne i uwzgl臋dniane w obliczeniu stopy bezrobocia. Ich liczba wzros艂a pomi臋dzy pierwszym a drugim kwarta艂em tego roku o 63 tys. i wynosi 1,5 mln we Francji metropolitarnej.

Stopa bezrobocia na poziomie 8,5 procenta jest聽najlepszym wynikiem od 2009 roku. Wed艂ug prognoz INSEE pod koniec tego roku bezrobocie聽we Francji ma聽ukszta艂towa膰 si臋 na poziomie 8,3 procenta.


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e