Spadek stopy bezrobocia we Francji w 2019 r.

Spadek stopy bezrobocia we Francji w 2019 r.

Artyku艂 wprowadzono: 27 stycznia 2020

Bezrobocie we Francji metropolitalnej spad艂o w ostatnim kwartale 2019 r. o 1,7 proc., a w skali rocznej o 3,1 proc.

Wed艂ug najnowszych danych P么le Emploi i Dyrekcji ds. bada艅 naukowych, studi贸w i statystyk (Dares) liczba bezrobotnych we Francji metropolitalnej w kategorii A (bez 偶adnej aktywno艣ci zawodowej) spad艂a o 1,7 procenta (mniej o 55 700), i o 3,1 proc. w skali rocznej.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urz臋dzie pracy wynios艂a 5 442 900. Z tego 3 308 800, to liczba os贸b pozostaj膮cych bez jakiejkolwiek aktywno艣ci zawodowej (kategoria A), a pozosta艂e 2 134 00 pracuj膮 w niepe艂nym wymiarze godzin (kategorie B i C).  Liczba bezrobotnych wszyskich kategorii zmniejszy艂a si臋 o 1,6 procenta w ostanim kwartale 2019 i o 2,9 proc. w skali roku. 

Dares odnotowa艂 znaczny spadek liczby bezrobotnych w艣r贸d os贸b w wieku do 25 lat i umiarkowany spadek w艣r贸d os贸b powy偶ej 50. roku 偶ycia. Stopa bezrobocia dla pierwszej grupy spad艂a o 3,3 proc. w ostatnim kwartale ubieg艂ego roku, i o 4,4 proc. w skali roku. Liczba bezrobotnych powy偶ej 50. roku 偶ycia zmniejszy艂a si臋 zaledwie o 0,3 proc. w skali roku.

Zdecydowanie gorzej wygl膮da sytuacja os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych, czyli poszukuj膮cych pracy od ponad trzech lat. Ot贸偶 ich liczba wzros艂a o 0,7 proc. w ostatnim kwartale i o 3,8 proc. w skali ca艂ego 2019 roku.

Wed艂ug francuskiego urz臋du statystycznego Insee w pierwszym kwartale tego roku ma powsta膰 90 tys. nowych miejsc pracy, a stopa bezrobocia ma wynie艣膰 8,2%. 


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e