Spadek liczby bezrobotnych kategorii A w maju

Spadek liczby bezrobotnych kategorii A w maju

Artyku艂 wprowadzono: 25 czerwca 2020

Liczba os贸b pozostaj膮cych bez pracy zmniejszy艂a si臋 w maju o 3,3 proc. Spadek ten spowodowany jest powrotem do pracy pracownik贸w zatrudnionych na podstawie kr贸tkich um贸w.

Bior膮c pod uwag臋 kategorie A, B i C liczba bezrobotnych wzros艂a o 1 proc.

Wed艂ug ostatnich danych urz臋du pracy P么le Emploi i Dyrekcji ds. bada艅 naukowych, studi贸w i statystyk (Dares) liczba bezrobotnych we Francji (z wyj膮tkiem Majotty) w kategorii A (bezrobocie ca艂kowite), B i C (bezrobocie cz臋艣ciowe) wzros艂a o 1 proc. i wynosi obecnie 6,12 mln. 

Liczba zarejestrowanych w urz臋dzie pracy bezrobotnych kategorii A spad艂a w maju o 3,3 proc., czyli o 149 900 os贸b. To najwy偶szy miesi臋czny spadek od 1996 roku. Niemiej jednak liczba ta nadal utrzymuje si臋 na bardzo wysokim poziomie 4,42 mln os贸b, po wyj膮tkowo du偶ym wzro艣cie kolejno o 7,1 proc. w marcu i o 22,6 proc. w kwietniu.

Na 3,3 proc. spadek liczby bezrobotnych wp艂yn臋艂o o偶ywienie w sektorze budownictwa i rob贸t publicznych, transportu i logistyki czy us艂ug domowych, kt贸re nast膮pi艂o po 11 maja. 

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano dla wszystkich kategorii wiekowych: poni偶ej 25 lat -7.300, czyli o -1,1%; 25-49 lat -99.600, czyli -3,6%; powy偶ej 50 lat -42.900, czyli -3,6%, oraz dla wszystkich region贸w Francji, z wyj膮tkiem Korsyki. 

Zmniejszeniu si臋 liczby os贸b bezrobotnych kategorii A towarzyszy jednak wzrost ich liczby w kategoriach B i C (bezrobocie cz臋艣ciowe) o 14,2 proc. (210 800). Co oznacza, 偶e osoby, dotychczas bez jakiegokolwiek zatrudnienia, w maju rozpocz臋艂y prac臋 w niepe艂nym wymiarze godzin, na przyk艂ad na umowy terminowe w agencjach pracy czy umowy na czas okre艣lony.


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e