Cztery rzeczy, które warto wiedzieć o ubezpieczeniu domu

Cztery rzeczy, które warto wiedzieć o ubezpieczeniu domu

Artykuł wprowadzono: 31 stycznia 2018
Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Aby móc spać spokojnie i nie martwić się o bezpieczeństwo swojej nieruchomości warto ją ubezpieczyć.


Oto cztery rzeczy, które powinieneś wiedzieć przed wykupieniem polisy u konkretnego ubezpieczyciela:

1. Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

Wybór firmy ubezpieczeniowej, z którą podpiszemy polisę ubezpieczającą nasz dom nie może opierać się jedynie o kryterium wysokości wymaganej składki. Należy bardzo dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy, które określają prawa i obowiązki, zarówno ubezpieczyciela, jak i ubezpieczonego, a także ze specjalnymi warunkami umowy. Ogólne warunki dokładnie precyzują ryzyka, na które jesteś ubezpieczony oraz warunki uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Tak więc, aby zdecydować, czy wybrane ubezpieczenie jest dla mnie właściwe, należy zwrócić uwagę na trzy najważniejsze parametry: jakie ryzyka obejmuje dany wariant polisy (kradzież, wandalizm, stłuczenie szyb, pożar, zalanie wodą, klęski żywiołowe, itd.), jakie wyłączenia zawiera umowa – co ubezpieczyciel wyłącza spod swojej odpowiedzialności, jaka jest kwota odliczeń, nazwana także udziałem własnym – w jakiej części będę musiał samodzielnie naprawić poniesioną szkodę, czy ubezpieczenie pokrywa odpowiedzialność cywilną mieszkańców. Jeżeli podstawowy wariant polisy nie spełnia moich oczekiwań, zawsze istnieje możliwość rozszerzenia umowy o wybrane klauzule – gwarancje lub dokupienia dodatkowego ubezpieczenia, aby zrekompensować niezabezpieczoną usługę.

2. Od czego zależy wysokość składki?

​​Polisa o niemal identycznym zakresie ochrony może u różnych ubezpieczycieli znacznie różnić się ceną. Warto więc przed podjęciem decyzji porównać oferty z co najmniej kliku firm. Wysokość składki za ubezpieczenie domu zależy od kryteriów, takich jak: wielkość domu, obszar geograficzny w jakim nasza nieruchomość się znajduje, jej wartość oraz wartość mienia ruchomego wewnątrz domu. Im więcej gwarancji dodatkowych wykupimy, im niższa kwota odliczeń, tym droższe będzie ubezpieczenie. Warto jednak zainwestować w opłacenie wyższej składki, aby w wypadku poniesionej szkody uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie.

3. Co zrobić gdy umowa się kończy?

Jeżeli jesteśmy zadowoleni z polisy, warto kontynuować jej posiadanie u jednego ubezpieczyciela przez kolejne lata. Prawo zezwala jednak na coroczną zmianę ubezpieczyciela domu. Co najmniej 15 dni przed upływem rocznicy zawarcia umowy, ubezpieczyciel musi przypomnieć ci o tym prawie i podać termin, w którym możesz wypowiedzieć umowę bez żadnych konsekwencji. Po otrzymaniu takiej informacji masz 20 dni na złożenie wniosku do aktualnego ubezpieczyciela o wypowiedzeniu polisy. Wypowiedzenie trzeba wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wtedy jego doręczenie uważa się za skuteczne i można zawrzeć polisę z nowym towarzystwem. Jeżeli Twój ubezpieczyciel nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia cię o upływie ważności polisy, możesz wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie po upływie daty rocznicy. Umowa wygaśnie następnego dnia po dacie stempla pocztowego.

4. Kiedy można rozwiązać obowiązującą umowę?

Od 1 stycznia 2015 r. i od wejścia w życie prawa Hamona, możliwe jest wypowiedzenie obowiązującej polisy na ubezpieczenie domu bez podania przyczyny, w dowolnym momencie jej trwania, ale dopiero po upływie pierwszej rocznicy. Wystarczy jedynie zgłosić się do wybranego przez siebie nowego towarzystwa ubezpieczeniowego. Nowy ubezpieczyciel zajmie się anulowaniem obecnej umowy w twoim imieniu. Dotychczasowy ubezpieczyciel prześle ci jedynie zawiadomienie o wypowiedzeniu polisy, w którym określona będzie data zakończenia umowy, a w ciągu trzydziestu dni od tej daty ma obowiązek zwrócenia ci pieniędzy za anulowaną część polisy. Nowa polisa zacznie obowiązywać już od następnego dnia po zakończeniu poprzedniej.

Karolina Swiderska