Różnorodność umów o pracę we Francji

Różnorodność umów o pracę we Francji

Artykuł wprowadzono: 10 maja 2019

Z prawnego punktu widzenia, umowa o pracę istnieje od momentu, w którym osoba (pracownik) wyraża zgodę na pracę, za wynagrodzeniem, dla innej osoby i pod jej kierownictwem (pracodawcy). Z reguły umowa o pracę powinna mieć formę pisemną. Umowa ta powinna określać wysokość wynagrodzenia, kwalifikację pracownika, czas trwania pracy, atrybuty pracownika, jak również wszelkie inne cechy charakterystyczne dla danej pracy.

Umowa o pracę narzuca szereg obowiązków zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Istnieją różne rodzaje umów o pracę w zależności od czasu ich trwania, działalności pracodawcy lub charakteru pracy powierzonej pracownikowi.

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony (CDI) – jest najbardziej prostą umową zawierającą podstawowe warunki określające stosunek pracy. Tak jak wskazuje jej nazwa, umowa ta nie ma określonej daty jej zakończenia.
 • Umowa na budowę lub wykonanie określonej pracy – jest umową zawartą na czas nieokreślony (CDI), na czas trwania budowy lub wykonania danej czynności (operacji).
 • Umowa na czas określony (CDD) – Podpisanie takiej umowy jest możliwe tylko w przypadku realizacji określonego i tymczasowego zadania.
 • Umowa na czas określony dotycząca wykonania ściśle określonej czynności (CDD à objet défini) – Umowa ta dotyczy wyłącznie rekrutacji inżynierów i kadry kierowniczej. Okres trwania takiej umowy może wahać się od 18 do 36 miesięcy i zazwyczaj kończy się po zakończeniu sprecyzowanego w umowie dzieła (obiektu), do wykonania, którego została zawarta.
 • Umowa na czas określony dla osób starszych (Senior CDD) – dotyczy osób powyżej 57 roku życia, które poszukują pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące i mogą korzystać z warunków zawartych w specyficznej umowie dotyczącej reklasyfikacji.
 • Tymczasowa umowa o pracę (Le contrat de travail temporaire)

Podpisanie takiej umowy jest możliwe tylko w przypadku wykonania dokładnie określonego i tymczasowego zadania, zwanego misją, i tylko w przypadkach ściśle określonych przez prawodawstwo francuskie.

Jest to umowa zawierana z pracownikiem, którego czas pracy jest krótszy niż czas:

 • zazwyczaj stosowany w przedsiębiorstwie przez prawodawcę lub
 • określony przez konwencję zawodową dotyczącą danego sektora gospodarki (dla danej działalności gospodarczej) lub
 • umowny praktykowany w firmie. • Praca dorywcza (nieregularna, przerywana) (Le travail intermittent) – Umowa ta uzależniona jest od wahań jakie występują na rynku pracy co powoduje, że zatrudnienie pracowników zależy od sytuacji na danym rynku i w związku z tym, okresy przepracowane i nieprzepracowane uzależnione są od fluktuacji występujących na danym rynku pracy. Umowa ta może być wprowadzona w życie, przez pracodawcę którego działalność uzależniona jest od tych specyficznych fluktuacji i która z natury wymaga takiej zmiany lub stosowania przerw w pracy (np. instruktorzy narciarscy).
 • Umowa sezonowa (Le contrat saisonnier) – Umowa ta dotyczy wykonywania zadań, które zwykle powtarzają się każdego roku, w mniej więcej ustalonych datach, zgodnie z rytmem pór roku (żniwa, zbiory…) lub charakteryzuje się organizacją zbiorowego stylu życia (turystyka …).
 • Umowa na zbiór winogron (Le contrat vendanges) – Jest to specyficzny rodzaj umowy sezonowej, która umożliwia zatrudnienie pracownika do prac związanych z przygotowaniem zbiorów winogron, ich produkcji (np. zbieranie winogron, przenoszenie koszy zwykłych i tych noszony na plecach), przechowywanie i czyszczenie sprzętu.
 • Stanowiska pracy – usługi dla przedsiębiorstw (Le titre emploi-service entreprise TESE) – Ten rodzaj umowy oferowany przez URSSAF, pozwala pracodawcom, którzy spełniają określone warunki, na wypełnienie jedynie głównych obowiązków administracyjnych związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracownika.
 • Praca w stowarzyszeniu (Le chèque-emploi associatif – CEA) – Ta forma umowy przeznaczona jest wyłącznie dla stowarzyszeń, dla fundacji posiadających osobowość prawną i stowarzyszeń finansujących wybory, których celem nie jest realizowanie zysków. Celem takiej umowy jest uproszczenie i zminimalizowanie obowiązków pracodawców.
 • Zatrudnienia dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym (Le chèque emploi-service universel – CESU) Taka forma umowy umożliwia osobie fizycznej, która staje się pracodawcą, zatrudnienie pomocy domowej, zadeklarowanie, wypłacanie wynagrodzenia i składanie deklaracji pracodawcy w formie uproszczonej.
 • Umowa wstępnie sfinansowana (Le CESU «préfinancé») – Jest to forma płatności za usługi dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym. Podobnie jak bony restauracyjne, jest to bon finansowany w całości lub w części przez pracodawcę, komitet społeczny i gospodarczy lub organ finansujący.
 • Przygotowała Maria SKARZYNSKA
  Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
  Tel. +33 616 51 75 48


  Najpopularniejsze

  Zobacz także