Czy masz prawo pobytu we Francji/w innym państwie europejskim?

Czy masz prawo pobytu we Francji/w innym państwie europejskim?

Artykuł wprowadzono: 30 listopada 2017
Francuska Kasa Świadczeń Rodzinnych ma obowiązek ustalenia czy występujący o zasiłki rodzinne i solidarnościowe (AAH, RSA, prime d’activité…….) spełnia warunki pobytowe we Francji.

Prawo pobytu na terytorium państw członkowskich jest określone w dyrektywie 2004/38/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy, obywatele Unii posiadają prawo pobytu na terytorium innego Państwa Członkowskiego bez wypełniania jakichkolwiek warunków i formalności innych niż wymóg posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

Wszyscy obywatele Unii posiadają prawo pobytu na terytorium innego Państwa Członkowskiego przez okres dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli posiadają wystarczające zasoby finansowe dla siebie i członków ich rodziny, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej przyjmującego Państwa Członkowskiego w okresie pobytu.

Obywatel Unii Europejskiej nabywa prawo stałego pobytu w innym kraju UE po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium RP.
Pobyt na terytorium np. Francji uważany jest za nieprzerwany, gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.

Stowarzyszenia Parabole
16 rue d’Alsace-Lorraine
75019 Paris
Tel: 06 43 75 42 15