„Prawo do błędu” – czyli rządowy plan obłaskawienia administracji publicznej we Francji

Artykuł wprowadzono: 28 listopada 2017
W poniedziałek, francuski minister ds. działalności publicznej i finansów Gérald Darmanin przedstawił Radzie Ministrów projekt prawa mającego uprościć procedury administracyjne i przywrócić zaufanie w relacjach obywatel – urząd. Projekt zawierający czterdzieści osiem ustaw zostanie wysłany do parlamentu na wiosnę przyszłego roku.

Wprowadzenie tego prawa – tzw. „prawa do pomyłki”- było na liście obietnic przedwyborczych Emmanuela Macrona.

Prawo do popełnienia błędu ma opierać się na zasadzie zrozumienia i najlepszej woli administracji wobec obywatela i przedsiębiorstwa.
W myśl projektu prawa, osoba, która błędnie wypełni swoją deklarację podatkową, po zgłoszeniu błędu do organu podatkowego zapłaci tylko połowę odsetek za zwłokę.

Przedsiębiorstwo będzie mogło zwrócić się do administracji o sprawdzenie czy ich działalność wypełnia wymogi prawne, bez obawy o wyższe sankcje.

Inspekcja Pracy nie będzie automatycznie stosować kar za niektóre nieprawidłowości. Jeżeli nie dopatrzy się zamiaru oszustwa, w pierwszej kolejności wystosuje ostrzeżenie.

W konfliktach z Urssaf (urzędem pobierającym składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia rodzinne) preferowana będzie mediacja. W sprawach dotyczących Funduszu świadczeń rodzinnych wyznaczona będzie jedna osoba do kontaktu.
Osoba fizyczna lub prawna w przypadku jednorazowego niedostosowania się do wymogu prawnego jej dotyczącego, nie zostanie ukarana, jeżeli z własnej inicjatywy lub na wezwanie administracji, skoryguje swój błąd.
Do 2022 roku postepowanie administracyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Na wprowadzenie w życie prawa do błędu i szkolenie urzędników, rząd przeznaczy 1,5 miliarda euro. Gérald Darmanin zapowiedział powołanie komisji regularnie sprawdzającej postępy we wdrażaniu prawa.