Co ze świadczeniami po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Co ze świadczeniami po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Artykuł wprowadzono: 4 grudnia 2017
Otrzymujesz ARE (zasiłek dla bezrobotnych), AAH (zasiłek dla niepełnosprawnych,) lub RSA (minimum socjalne)?
Po osiągnieciu legalnego wieku emerytalnego we Francji (62 lata), CAF zatrzymuje wypłacanie świadczeń, a Pôle Emploi zasiłku dla bezrobotnych. Należy wówczas zwrócić się do Kasy emerytalnej z prośbą o wystawienie zaświadczenia o nabytych prawach do emerytury. Francuska Kasa emerytalna sprawdzi w Polsce twoje prawa. Jeżeli nie osiągnąłeś praw do pełnej emerytury (Francja + Polska) to wówczas zasiłki zostaną wznowione do czasu osiągniecia tych praw (maximum do 67 roku życia). Oczekiwanie na zaświadczenie trwa około 6 miesięcy. Przez 6 miesięcy możesz nie mieć żadnych dochodów.

Pobierasz rentę inwalidzka: z chwilą osiągnięcia legalnego wieku emerytalnego (62 lata) renta inwalidzka zostaje wstrzymana. Nabywasz prawo do emerytury z tytułu niezdolności do pracy (inaptitude au travail). Do ciebie należy wystąpienie o emeryturę.
Jeżeli pracujesz i otrzymujesz rentę inwalidzką , masz prawo do zachowania renty maximum do 67 roku życia.

Stowarzyszenia Parabole
16 rue d’Alsace-Lorraine
75019 Paris
Tel: 06 43 75 42 15