Ograniczenia przy przekraczaniu francuskiej granicy i wprowadzenie kontroli sanitarnych

Ograniczenia przy przekraczaniu francuskiej granicy i wprowadzenie kontroli sanitarnych

Artyku艂 wprowadzono: 23 maja 2020

Aby wesprze膰 walk臋 z epidemi膮 Covid-19 uchwalone 11 maja prawo przed艂u偶aj膮ce stan zagro偶enia epidemicznego przewiduje wdro偶enie 艣rodk贸w sanitarnych dla podr贸偶nych przybywaj膮cych do Francji metropolitalnej lub jej terytori贸w zale偶nych. 

Stosowne dekrety, kt贸re wchodz膮 w 偶ycie 23 maja tworz膮 ramy prawne umo偶liwiaj膮ce, decyzj膮 prefekta i pod nadzorem s臋dziego, na艂o偶y膰 na podr贸偶nych czternastodniow膮 kwarantann臋 lub izolacj臋 w domu lub w wybranym dostosowanym do tego miejscu. Poddawanie kwarantannie, stosowane systematycznie we francuskich terytoriach zamorskich, dotyczy膰 b臋dzie tak偶e os贸b, u kt贸rych podczas kontroli sanitarnych, kt贸re zostan膮 wprowadzone na granicach, wykryto objawy Covid-19.

Dodatkowo, od 25 maja rz膮d wprowadza system dobrowolnego poddawania si臋 kwarantannie w zale偶no艣ci od kraju pochodzenia podr贸偶nych:

– dla podr贸偶nych przybywaj膮cych spoza obszaru europejskiego (z wszystkich pa艅stw 艣wiata z wyj膮tkiem UE, Wielkiej Brytanii, Andory, Islandii, Ksi臋stwa Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu), nadal obowi膮zuje zamkni臋cie granic i zakaz wjazdu.

 Francuzi lub stali rezydenci mog膮 wraca膰 do Francji. Niemniej jednak, oczekuje si臋 od nich poddania si臋 dobrowolnej kwarantannie. Po ich przyje藕dzie do Francji spoza terytorium europejskiego otrzymaj膮 oni stosowne informacje na temat mo偶liwo艣ci poddania si臋 kwarantannie w domu lub w dostosowanych do tego celu strukturach.

– dla podr贸偶nych przybywaj膮cy z obszaru europejskiego (pa艅stwa cz艂onkowskie UE oraz Wielka Brytania, Andora, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, San Marino, Szwajcaria i Watykan) granice nie s膮 zamkni臋te, jednak ruch podlega ograniczeniom, w ramach kontroli wykonywanych wesp贸艂 z s膮siednimi pa艅stwami.

Opr贸cz Francuz贸w i sta艂ych rezydent贸w do Francji mog膮 wje偶d偶a膰 tak偶e pracownicy transgraniczni czy przewo藕nicy mi臋dzynarodowi. Mo偶liwy jest tak偶e wjazd na terytorium Francji w wyj膮tkowych sytuacjach rodzinnych (ma艂偶onkowie w separacji, kontynuowanie edukacji, opieka na dzie膰mi, odwiedziny u rodzic贸w potrzebuj膮cych pomocy) i zawodowych (pracownicy sezonowi, europejscy pracownicy delegowani, kt贸rych misji nie mo偶na od艂o偶y膰 w czasie).

Ponadto, aby u艂atwi膰 przep艂yw os贸b, stopniowo otwierane s膮 przej艣cia graniczne, a kontrole statyczne zast臋powane s膮 kontrolami mobilnymi.  

Rz膮d pracuje z s膮siednimi pa艅stwami nad opracowaniem wsp贸lnego o艣wiadczenia potrzebnego przy przekraczaniu granic.

Bior膮c pod uwag臋 przybli偶on膮 sytuacj臋 epidemiczn膮 pomi臋dzy pa艅stwami oraz skoordynowane dzia艂ania w zarz膮dzaniu kryzysem, obywatele kraj贸w europejskich przy wje藕dzie na terytorium Francji nie b臋d膮 poddawani kwarantannie. 

Niemniej jednak, od podr贸偶nych z kraj贸w europejskich, kt贸rych w艂adze wprowadzi艂y kwarantann臋 dla os贸b przybywaj膮cy na ich terytorium, wymagane b臋dzie poddanie si臋 dobrowolnej kwarantannie, w ramach zasady wzajemno艣ci. 

Tym samym podr贸偶ni przylatuj膮cy do Francji z Hiszpanii, pocz膮wszy od 25 maja, proszeni b臋d膮 o dobrowolne poddanie si臋 kwarantannie. Dotyczy膰 to b臋dzie obywateli hiszpa艅skich, francuskich a tak偶e wszystkich innych kraj贸w.

Podobne regulacje zamierza wprowadzi膰 Wielka Brytania. Po ich wej艣ciu w 偶ycie podr贸偶ni przybywaj膮cy do Francji, bez wzgl臋du na ich narodowo艣膰, b臋d膮 proszeni o dobrowolnie poddawanie si臋 kwarantannie.

Z dobrowolnej kwarantanny zwolnione zostan膮 nast臋puj膮ce kategorie os贸b:

– osoby dla kt贸rych Francja jest krajem tranzytowym 

– cz艂onkowie za艂贸g i osoby obs艂uguj膮ce loty pasa偶erskie i towarowe lub udaj膮ce si臋 do bazy wylotowej

– przewo藕nicy towar贸w 

– kierowcy i za艂ogi autokar贸w i poci膮g贸w

– cz艂onkowie za艂贸g i osoby eksploatuj膮ce statki handlowe i rybackie

– zagraniczni pracownicy s艂u偶by zdrowia przyczyniaj膮cy si臋 do walki z epidemi膮 Covid-19  

– personel misji dyplomatycznych i konsularnych, a tak偶e organizacji mi臋dzynarodowych maj膮cych siedzib臋 lub biuro we Francji, a tak偶e ich ma艂偶onkowie i dzieci 

– personel francuskich i zagranicznych s艂u偶b bezpiecze艅stwa lub obrony powracaj膮cy z misji, lub podczas misji, organ s膮dowy wykonuj膮cy swoje funkcje, jak r贸wnie偶 inni urz臋dnicy pa艅stwowi oddelegowani za granic臋 lub powracaj膮cy z misji oraz ich ma艂偶onkowie i dzieci. 

– pracownicy przygraniczni

– osoby mog膮ce uzasadni膰 podr贸偶 wa偶nymi powodami rodzinnymi (opieka, odwiedziny lub zapewnienie zakwaterowania dla swojego dziecka, kontynuacja nauki, pilna pomoc bliskiej osobie, pogrzeb krewnego)

– osoby, kt贸re zosta艂y dopuszczone do wjazdu do Francji z przyczyn ekonomicznych pod warunkiem, 偶e ich pobyt jest kr贸tszy ni偶 5 dni. 

W celu odbycia podr贸偶y, podr贸偶ni b臋d膮 musieli zaopatrzy膰 si臋 w nast臋puj膮ce dokumenty, kt贸re mo偶na pobra膰 ze stron francuskiego MSW:

– o艣wiadczenie dotycz膮ce ruchu mi臋dzynarodowego do Francji metropolitalnej

Do pobrania tutaj LINK

(poni偶ej jego t艂umaczenie na j臋zyk polski)

– o艣wiadczenie honorowe potwierdzaj膮ce, 偶e podr贸偶ny nie ma objaw贸w Covid-19. 

O艣wiadczenie o celu podr贸偶y do Francji metropolitalnej z kraj贸w UE, Andory, Islandii, Lichtenstein, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Watykanu.聽

O艣wiadczenie nale偶y okaza膰 przewo藕nikowi, przed wykorzystaniem biletu oraz podczas kontroli granicznej 

Ja ni偶ej podpisany/(a):

Pani/Pan

Obywatelstwo:

Zamieszka艂y/(a):

O艣wiadczam, 偶e pow贸d mojej podr贸偶y odpowiada jednemu z nast臋puj膮cych przypadk贸w (zaznaczy膰 odpowiedni):

 鈥 Obywatel Francji, jak r贸wnie偶 jego ma艂偶onka i dzieci

聽– Obywatel jednego z kraj贸w UE lub聽Wielkiej Brytanii, Islandii,聽Ksi臋stwa Liechtenstein,聽Norwegii, Andory, Monako, Szwajcarii, San Marino, Watykanu.

– Obywatel pa艅stw trzecich maj膮cy swoje g艂贸wne miejsce zamieszkania we Francji, tak jak jego 偶ona i dzieci

鈥 Pracownik misji dyplomatycznej i konsularnej lub mi臋dzynarodowej organizacji maj膮cej siedzib臋 lub biuro we Francji, jak r贸wnie偶 jego ma艂偶onka i dzieci

鈥 Pracownik sezonowy b臋d膮cy obywatelem kraju UE lub Andory, Wielkiej Brytanii, Islandii, Ksi臋stwa Lichtensteinu, Monako, Norwegii, Szwajcarii, San Marino i Watykanu lub kraju trzeciego, ale posiadaj膮cy g艂贸wne miejsce zamieszkania w jednym z tych kraj贸w i maj膮cy wst臋pn膮 umow臋 zatrudnienia, b膮d藕 dokument z numerem TESA (Uproszczony Dokument Zatrudnienia w Rolnictwie) lub TESA +, albo umow臋 o prac臋 zawart膮 z firm膮 lub plantatorem z Francji. 

– Pracownik delegowany z kraju UE, kt贸rego misja nie mo偶e zosta膰 prze艂o偶ona, posiadaj膮cy umow臋 o 艣wiadczeniu us艂ug, w kt贸rej zawarto dat臋 trwania misji. 

鈥 Pracownik s艂u偶by zdrowia walcz膮cy z epidemi膮 Covid-19 

鈥 Cz艂onkowie za艂贸g i osoby obs艂uguj膮ce loty pasa偶erskie i towarowe lub udaj膮ce si臋 do bazy wylotowej

– Cudzoziemiec zapewniaj膮cy przew贸z towaru

– Marynarz b臋d膮cy obywatelem innego kraju wykonuj膮cy mi臋dzynarodowy transport towar贸w lub pracuj膮cy na statku rybackim

 鈥 Osoba uzasadniaj膮ca podr贸偶 korzystaniem z prawa opieki na dzieckiem, do jego odwiedzin czy zapewnieniem mu zakwaterowania

– Osoba kontynuuj膮ca edukacj臋, jak r贸wnie偶 osoba jej towarzysz膮ca (w przypadku nieletnich)

– Osoba uzasadniaj膮ca podr贸偶 odwiedzinami u niesamodzielnego rodzica lub dziecka umieszczonego w specjalistycznej plac贸wce. 

Sporz膮dzono w鈥 dnia鈥

Podpis 


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e