Obowi膮zek zadeklarowania rzeczywistego beneficjanta do 01/04/2018

Obowi膮zek zadeklarowania rzeczywistego beneficjanta do 01/04/2018

Artyku艂 wprowadzono: 6 maja 2019

INFORMACJE OG脫LNE:

W celu zwalczania prania brudnych pieni臋dzy i finansowania terroryzmu Dyrektywa 2015/849 / UE Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 20.05.2015, (Artyku艂y L. 561-2-2, L. 561-46 do L. 561-50, R. 561-1 do R. 561-3 i R. 561-55 do R. 561-63 Kodeksu monetarnego i finansowego), narzuci艂a Pa艅stwom cz艂onkowskim obowi膮zek utworzenia w centralnym rejestrze ka偶dego kraju europejskiego, specyficznego systemu identyfikacji Beneficjent贸w Rzeczywistych wszystkich przedsi臋biorstw, jak r贸wnie偶 os贸b prawnych maj膮cych siedzib臋 na terytorium ka偶dego kraju europejskiego. Ten nowo utworzony rejestr nazywa si臋 鈥濩entralny Rejestr Beneficjent贸w Rzeczywistych鈥.

Zakres nowych obowi膮zk贸w prawnych w odniesieniu do Rejestru Sp贸艂ek Handlowych (R.C.S.)

Od wprowadzenia w 偶ycie postanowie艅 wy偶ej wymienionej Dyrektywy, we Francji tak samo jak i w Polsce istnieje obowi膮zek z艂o偶enia do Rejestru Sp贸艂ek Handlowych (R.C.S.) dokumentu, w kt贸rym zadeklarowani b臋d膮 Rzeczywi艣ci Beneficjenci, a dotyczy on:

 • wszystkich firmy francuskich (posiadaj膮cych siedzib臋 na terytorium Francji i w nale偶膮cych do niej departamentach), sp贸艂ek cywilnych, rolnych i handlowych, z wyj膮tkiem tych, kt贸rych papiery warto艣ciowe s膮 przeznaczone do obrotu na regulowanym rynku finansowym;
 • wszystkich zagranicznych sp贸艂ek handlowych (kt贸rych siedziba znajduje si臋 poza granicami UE), a kt贸re posiadaj膮 oddzia艂 na terytorium Francji;

Terminy sk艂adania deklaracji:

Z zastrze偶eniem poni偶ej przedstawionego paragrafu, ka偶da firma narusza prawo, je偶eli do 01/04/2018 nie z艂o偶y艂a do Rejestru Sp贸艂ek Handlowych (R.C.S.) dokumentu dotycz膮cego informacji o Rzeczywistych Beneficjentach.

Dokument dotycz膮cy Rzeczywistych Beneficjent贸w nale偶y z艂o偶y膰 w R.C.S. (Rejestrze Sp贸艂ek Handlowych) r贸wnie偶 w momencie zak艂adania firmy i najp贸藕niej w ci膮gu 15 dni od daty wyst膮pienia o rejestracj臋 i rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej.

W przypadku zmiany beneficjent贸w nowy dokument dotycz膮cy informacji o Rzeczywistych Beneficjentach powinien by膰 z艂o偶ony w ci膮gu 30 dni od dnia sporz膮dzenia aktu wymagaj膮cego sprostowania lub uzupe艂nienia informacji w nim wymienionych.

Jak zidentyfikowa膰 Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w) danego przedsi臋biorstwa:

Za Rzeczywistego Beneficjenta uwa偶ana jest osoba lub osoby fizyczne, kt贸re s膮 w艂a艣cicielami firmy lub kontroluj膮, bezpo艣rednio lub po艣rednio, przedsi臋biorstwo sk艂adaj膮ce deklaracj臋.

W 偶adnym wypadku nie mo偶e to by膰 osoba prawna.

Rzeczywistym Beneficjentem firmy sk艂adaj膮cej deklaracj臋 jest:

 • osoba fizyczna lub osoby, kt贸re posiadaj膮, bezpo艣rednio lub po艣rednio, wi臋cej ni偶 25% kapita艂u lub praw do g艂osu na zgromadzeniu;
 • osoba fizyczna lub osoby, kt贸re z innych powod贸w sprawuj膮 kontrol臋 nad organami zarz膮dzaj膮cymi, lub decyzjami walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub udzia艂owc贸w sp贸艂ki sk艂adaj膮cej deklaracj臋;
 • lub, w przypadku braku mo偶liwo艣ci okre艣lenia Rzeczywistego Beneficjenta, zgodnie z dwoma poprzednimi kryteriami, osoba lub osoby, kt贸re bezpo艣rednio lub po艣rednio (korzystaj膮c z pomocy jednej lub wi臋cej os贸b prawnych) pe艂ni膮 funkcj臋 prawnego przedstawiciela.

Aktualizacja dokumentu dotycz膮cego Rzeczywistego Beneficjenta:

Dokument dotycz膮cy Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w) wraz z informacjami o firmie powinien by膰 z艂o偶ony w zaistnia艂ych nast臋puj膮cych sytuacjach:

 • W odniesieniu do sp贸艂ki sk艂adaj膮cej deklaracj臋:
   • Zmiana nazwy firmy,
   • Zmiana formy prawnej,
   • Zmiana siedziby firmy.

  聽 聽

  • W odniesieniu do Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w) uprzednio zadeklarowanego:
  • Osoba fizyczna staje si臋 lub przestaje by膰 rzeczywistym beneficjentem;
  • Zmiana jednego lub wi臋cej przedstawicieli prawnych (je偶eli uprzednio byli zadeklarowali jako Rzeczywi艣ci Beneficjenci);
  • Zmiana adresu lub nazwy Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w);
  • Zmiana warunk贸w kontroli sprawowanej nad sp贸艂k膮 dokonuj膮c膮 deklaracji przez Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w).

  Koszt z艂o偶enia w Rejestrze dokumentu dotycz膮cego faktycznego beneficjenta (-贸w) (A. 743-10-1 n 掳 84-1 i 84-2 c.com):

  Pierwsze zg艂oszenie przez firm臋 zarejestrowan膮 w RCS pocz膮wszy od 01/08/2017: 23,62 鈧 Brutto

  Pierwsze zg艂oszenie przez firm臋 zarejestrowan膮 w RCS przed 01/08/2017 (art. 3 z dnia 01/08/2017): 54,42 鈧 Brutto

  Deklaracja modyfikuj膮ca i zast臋puj膮ca poprzedni膮 deklaracj臋: 46,41 鈧 Brutto

  Przekazywanie osobom trzecim dokumentu dotycz膮cego faktycznego beneficjenta (-贸w):

  Nale偶y r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e osoby trzecie, inne ni偶 osoby prawnie upowa偶nione, mog膮 r贸wnie偶 otrzyma膰 kopi臋 dokumentu dotycz膮cego Rzeczywistego Beneficjenta(-贸w), pod warunkiem, posiadania decyzji od s臋dziego nadzoruj膮cego RCS (Rejestr Sp贸艂ek Handlowych).

  Aby otrzyma膰 decyzj臋 S臋dziego Nadzoruj膮cego RCS, nale偶y zgodnie z warunkami zawartymi art. R.561-59 kodeksu monetarnego i finansowego z艂o偶y膰 do RCS (Rejestr Sp贸艂ek Handlowych), w kt贸rym z艂o偶ony zosta艂 dokument, wniosek uzasadniaj膮c przyczyn臋 lub prawo do otrzymania kopii dokumentu dotycz膮cego Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w).

  JAK ZADEKLARAOWA膯 I WYPE艁NI膯 DOKUMENT DOTYCZ膭CY RZECZYWISTEGO BENEFICJENTA?

  Aby zadeklarowa膰 Rzeczywistego Beneficjenta, nale偶y z艂o偶y膰 Dokument DBE-S-1 鈥 dotycz膮cy firmy

  Niezb臋dne informacje dotycz膮ce firmy zg艂aszaj膮cej:

  W dokumencie DBE-S-1 nale偶y wpisa膰 wszystkie informacje, mo偶liwe do zweryfikowania a dotycz膮ce firmy w dniu podpisania dokumentu.

  Na przyk艂ad numer identyfikacyjny SIREN (sk艂adaj膮cy si臋 z 9-cyfr) nadawany przedsi臋biorstwu przez INSEE, kt贸ry znajduje si臋 w KBIS.

  Niezb臋dne informacje dotycz膮ce Rzeczywistego Beneficjenta:

  Ta cz臋艣膰 dokumentu pozwoli na identyfikuj臋 pierwszego Rzeczywistego Beneficjenta, okre艣laj膮c:

  • Jego to偶samo艣膰 i miejsce sta艂ego zamieszkania. – W tym miejscu nale偶y wpisa膰 informacje o aktualnym miejscu zamieszkania Rzeczywistego Beneficjenta. Informacja ta jest obowi膮zkowa, gdy偶 jest to wym贸g ustawy (L. 561-46 C.M.F.)
  • Spos贸b w jaki kontroluje sp贸艂k臋.
  • Data, od kiedy jest Rzeczywistym Beneficjentem.

  Je艣li w przedsi臋biorstwie jest wielu Rzeczywistych Beneficjent贸w:

  • nale偶y wype艂ni膰 dokument DBE-S-1 i
  • nast臋pnie tyle dodatkowych dokument贸w DBE-S-2 ilu jest w przedsi臋biorstwie Rzeczywistych Beneficjent贸w.

  Informacje dotycz膮ce identyfikacji Rzeczywistego Beneficjenta:

  Forma (spos贸b) kontroli przez Rzeczywistego Beneficjenta sp贸艂ki sk艂adaj膮cej deklaracj臋:

  Osoba fizyczna uznawana jest za Rzeczywistego Beneficjenta, je艣li posiada, bezpo艣rednio i / lub po艣rednio, ponad 25% kapita艂u lub praw g艂osu w sp贸艂ce.

  鈥濻pos贸b kontroli sprawowanej nad sp贸艂k膮 przez Rzeczywistego Beneficjenta (R561-56 2 掳 b) CMF), oznacza, 偶e:

  • je艣li osoba posiada bezpo艣rednio lub po艣rednio udzia艂y w przedsi臋biorstwie, w贸wczas nale偶y zaznaczy膰 zar贸wno udzia艂 w kapitale sp贸艂ki, jak i prawa do g艂osu,
  • nale偶y wskaza膰 zar贸wno procent udzia艂u w kapitale przedsi臋biorstwa jak i praw do g艂osu, kt贸re mog膮 by膰 r贸偶ne (np. podw贸jne prawo do g艂osowania). W przypadku posiadania zar贸wno bezpo艣redniego, jak i po艣redniego udzia艂u w przedsi臋biorstwie nale偶y poda膰 jeden ca艂kowity procent.

  Na przyk艂ad: je偶eli Pan MARC posiada bezpo艣rednio 20% udzia艂贸w w sp贸艂ce ALPHA i jest 50% udzia艂owcem w LANDA, kt贸ra jest w艂a艣cicielem 90% firmy raportuj膮cej ALPHA.

  => Pan Marc posiada 艂膮cznie: 20% + (50 x 90%) = 65% kapita艂u i praw do g艂osu na zgromadzeniu sp贸艂ki.

  • je偶eli posiadanie udzia艂贸w w przedsi臋biorstwie nie jest bezpo艣rednie, lecz za po艣rednictwem jednej lub wi臋cej os贸b prawnych, innych ni偶 firma sporz膮dzaj膮ca deklaracj臋, w dokumencie DBE-S-bis nale偶y poda膰, dla ka偶dego z przedsi臋biorstw, opr贸cz nazwy firmy, adresu i siedziby, numeru identyfikacyjnego SIREN (9-cyfrowy) r贸wnie偶 nazw臋 miasta, w kt贸rym znajduje si臋 rejestr handlowy (w kt贸rym zarejestrowane s膮 te sp贸艂ki),

  Na przyk艂ad: Pan PAUL jest w艂a艣cicielem 80% kapita艂u sp贸艂ki ABEILLE, kt贸ra jest w艂a艣cicielem 35 % kapita艂u sp贸艂ki FLEUR sk艂adaj膮cej deklaracj臋

  => Pan PAUL uwa偶any jest Rzeczywistego Beneficjenta Firmy FLEUR, poniewa偶 posiada: 80 x 35% = 28% kapita艂u tej sp贸艂ki.

  Ten w艂a艣nie procent udzia艂u (28%) nale偶y wskaza膰 w dokumencie dotycz膮cym Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w) w rubryce dotycz膮cej posiadania po艣redniego udzia艂u w kapitale sp贸艂ki.

  Ten sam procent nale偶y r贸wnie偶 wskaza膰 w odpowiedniej rubryce dotycz膮cej praw do g艂osu pana PAULA (28% lub jakikolwiek inny, je艣li jest inny). (Sytuacja ta mo偶e wyst膮pi膰 w przypadku sp贸艂ek akcyjnych lub sp贸艂ek cywilnych).

  Nast臋pnie, w dokumencie DBE-S-bis, nale偶y wskaza膰 spos贸b, w jaki pan PAUL posiada 28% kapita艂u,

   • wpisa膰, 偶e posiada on 80% udzia艂u w kapitale sp贸艂 ABEILLE, zarejestrowanej w RCS pod numerem (SIREN) 123 456聽789 i
   • poda膰 miasto rejestru RCS, kt贸ra to posiada 35% udzia艂贸w w firmie FLOWER.

  Nale偶y zrobi膰 to samo, je偶eli procent praw do g艂osu w firmie FLOWER jest inny.

  UWAGA: Nale偶y pami臋ta膰 o z艂o偶eniu w Rejestrze nowego dokumentu, je偶eli po przes艂aniu do Rejestru pierwszego dokumentu dotycz膮cego Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w):

  • nast膮pi艂a jakakolwiek zmiana w procentowym udziale w kapitale lub w prawie do g艂osu jednego lub wi臋cej w艂a艣cicieli:
  • je偶eli zmieni艂 si臋 sk艂ad os贸b posiadaj膮cych kontrol臋 nad sp贸艂k膮.

  Formy (sposoby) kontroli przez Rzeczywistego Beneficjenta (inne ni偶 te przedstawione powy偶ej, forma kontroli przez Rzeczywistego Beneficjenta w rozumieniu 3掳 i 4掳 I Artyku艂u L.233-3 Kodeksu handlowego.

  Sposoby kontroli decyzji podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu lub mo偶liwo艣膰 mianowania lub odwo艂ywania wi臋kszo艣ci cz艂onk贸w zarz膮du, kierownictwa lub nadzoru s膮 r贸偶ne. S膮 to mi臋dzy innymi:

  – posiadanie udzia艂贸w wi臋kszo艣ciowych w przedsi臋biorstwach zale偶nych;

  – pakt udzia艂owc贸w lub wsp贸lnik贸w;

  – porozumienie dotycz膮ce niepodzielno艣ci;

  – posiadanie udzia艂贸w przez rodzin臋 ma艂偶onk贸w i ich dzieci;

  – 鈥

  Takie w艂a艣nie sposoby kontroli powinny by膰 wykazane na arkuszu DBE-S-bis.

  UWAGA: Nie nale偶y myli膰 wykonywania kontroli nad organami zarz膮dzaj膮cymi lub nadzoruj膮cymi przedsi臋biorstwem ze sprawowaniem funkcji przedstawiciela prawnego.

  Data, pocz膮wszy od kt贸rej dana osoba sta艂a si臋 Rzeczywistym Beneficjentem przedsi臋biorstwa: (Zakre艣li膰)

  Nale偶y r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e dokument mo偶e by膰 odrzucony przez Administracj臋, je偶eli informacje dotycz膮ce daty, pocz膮wszy od kt贸rej osoba sta艂a si臋 Rzeczywistym Beneficjentem nie zostan膮 wskazane.

  Je偶eli osoba sta艂a si臋 Rzeczywistym Beneficjentem w momencie utworzenia firmy, mo偶e wskaza膰:

  • dat臋 utworzenia sp贸艂ki (podpis statut贸w);
  • dat臋 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci;
  • lub dat臋 rejestracji w RCS (KRS), je偶eli jest znana.

  Je偶eli nie mo偶na odnale藕膰 daty, w kt贸rej osoba sta艂a si臋 Rzeczywistym Beneficjentem, nale偶y poda膰 najbardziej prawdopodobn膮 dat臋, ze wskazaniem istniej膮cych w膮tpliwo艣ci.

  Inne informacje, kt贸re nale偶y zaznaczy膰 krzy偶ykiem

  W tym miejscu nale偶y zaznaczy膰:

  • 偶e jest istnieje tylko jeden Rzeczywisty Beneficjent,
  • lub, 偶e istnieje kilku Rzeczywistych Beneficjent贸w.

  W przypadku istnienia kilku Rzeczywistych Beneficjent贸w:

  • nale偶y wype艂ni膰 tyle za艂膮cznik贸w DBE-S-2, ilu jest dodatkowych Rzeczywistych Beneficjent贸w i
  • poda膰 liczb臋 za艂膮czonych dokument贸w DBE-S-2.

  Nale偶y jednocze艣nie pami臋ta膰, 偶e w przypadku jakiegokolwiek wydarzenia, kt贸re wp艂ynie na informacje dotycz膮ce zar贸wno firmy sporz膮dzaj膮cej sprawozdanie, jak i Rzeczywistego Beneficjenta, nale偶y ponownie z艂o偶y膰 w RCS (KRS), dokument odnosz膮cy si臋 do Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w).

  Miejsce i data podpisu, imi臋 i nazwisko przedstawiciela prawnego

  Dokument dotycz膮cy Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w), powinien by膰 podpisany przez przedstawiciela lub je偶eli jest ich kilku, przez jednego z nich.

  W 偶adnym przypadku dokument ten nie mo偶e by膰 podpisany przez pe艂nomocnika firmy.

  Niemniej pe艂nomocnik mo偶e dostarczy膰 lub wys艂a膰 do RCS (KRS) dokument dotycz膮cy Rzeczywistego Beneficjenta (-贸w). Osoba b臋d膮ca pe艂nomocnikiem a nie wykonuj膮ca zawodu: notariusza, komornika, prawnika, ksi臋gowego …, powinna przedstawi膰 pe艂nomocnictwo podpisane przez jednego lub kilku przedstawicieli prawnych.

  Przygotowa艂a Maria SKARZYNSKA
  Expert-Comptable 鈥 Commissaire aux comptes
  Tel. +33 616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e