Numery alarmowe we Francji

Numery alarmowe we Francji

Artykuł wprowadzono: 10 lutego 2018
SAMU (Pogotowie ratunkowe): 15
Police (Policja): 17
Pompiers (Straż Pożarna, może być wzywana jako pomoc medyczna): 18
Appel d’urgence européen (Europejski numer alarmowy; policja, pogotowie, Straż Pożarna): 112

Centre Anti-Poison (Centrum toksykologiczne): 04 91 75 25 25 (Marsylia) lub 02 99 59 22 22
SOS Médecins (lekarska wizyta domowa): 36 24

SOS Amitié (pomoc psychologiczna): 0 820 066 066 lub 02 31 44 89 89
Fil Santé Jeunes (kwestie zdrowia nastolatków): 0 800 235 236
Allo Enfance Maltraitée (pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie): 119

Croix Rouge Écoute (Czerwony Krzyż): 0 800 858 858
Drogues Info Service (pogotowie dla uzależnionych od narkotyków): 0 800 23 13 13
Sida Info Service (poradnia ds. AIDS): 0 800 840 800
SOS Viols (pomoc dla ofiar gwałtu): 0 800 05 95 95

„Accompagner la fin de vie” (pomoc dla osób u schyłku życia): 0 811 020 300