Koronawirus (COVID-19) – Pomoc w wysoko艣ci 1500 EUR dla Przedsi臋biorc贸w Indywidualnych (Auto-Entrepreneurs)

Koronawirus (COVID-19) – Pomoc w wysoko艣ci 1500 EUR dla Przedsi臋biorc贸w Indywidualnych (Auto-Entrepreneurs)

Artyku艂 wprowadzono: 3 kwietnia 2020

Przedsi臋biorca indywidualny (Auto-Entrepreneurs), na kt贸rego dzia艂alno艣膰 Covid-19 mia艂 du偶y negatywny wp艂yw mo偶e ubiega膰 si臋 o pomoc z Funduszu Solidarno艣ci (Fonds de Solidarit茅) w wysoko艣ci 1500 euro.

Od 31 marca 2020 r., przedsi臋biorcy indywidualni (Auto-Entrepreneurs), kt贸rych obroty zmniejszy艂y si臋 z powodu ogranicze艅, wprowadzonych przez Rz膮d w zwi膮zku z epidemi膮 koronawirusa, b臋d膮 mogli sk艂ada膰 wnioski i skorzysta膰 z pomocy w wysoko艣ci do 1500 鈧.

Pomoc z Funduszu Solidarno艣ci jest udzielana wszystkim przedsi臋biorcom, kt贸rzy stracili 50% obrotu (lub wi臋cej).

I. Warunki jakie powinien spe艂ni膰 przedsi臋biorca indywidualny (Auto-Entrepreneur), aby m贸c skorzysta膰 z wy偶ej wymienionej pomocy finansowej 

1. Przedsi臋biorcy indywidualni, kt贸rzy mog膮 skorzysta膰 z tej pomocy 

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ostatnich dniach aktualna pomoc w wysoko艣ci 1500EUR zostanie wyp艂acona przez Funduszu Solidarno艣ci, Przedsi臋biorcom Indywidualnym (Auto-Entrepreneurs), kt贸rzy znale藕li si臋 w dw贸ch ni偶ej przedstawionych sytuacjach: 

  • Przedsi臋biorcy indywidualni, kt贸rych dzia艂alno艣膰 zosta艂a zamkni臋ta z powodu rozporz膮dzenia ministerialnego (catering, salon fryzjerski itp.) 
  • Przedsi臋biorcy indywidualni, kt贸rzy stracili ponad 50% swoich obrot贸w i prowadz膮 dzia艂alno艣膰 w pewnych sektorach dzia艂alno艣ci gospodarczej (lista sektor贸w nie zosta艂a jeszcze przekazana do publiczno艣ci). 

Przedsi臋biorcy indywidualni kt贸rzy nie mog膮 korzysta膰 z tej pomocy: 

  • Przedsi臋biorcy indywidualni, kt贸rzy za艂o偶yli firm臋 po 1 pa藕dziernika 2019 r. oraz wybrali form臋 kwartalnego sk艂adania deklaracji dotycz膮cych zrealizowanych w danym kwartale obrot贸w, 
  • Przedsi臋biorcy indywidualni, kt贸rzy za艂o偶yli firm臋 po 1 lutym 2020r. i wybrali miesi臋czne sk艂adanie deklaracji zrealizowanych obrot贸w w danym miesi膮cu. 

Wy艂膮czenie tych przedsi臋biorc贸w ze skorzystania z tej pomocy spowodowane jest brakiem oficjalnych danych pozwalaj膮cych na oszacowanie wysoko艣ci utraconych w danym okresie obrot贸w. 

Tym niemniej, je偶eli dzia艂alno艣膰 prowadzona w formie Auto-Entrepreneur jest dzia艂alno艣ci膮 drugorz臋dn膮 (obok prowadzenia tej dzia艂alno艣ci osoba zatrudniona jest jedocze艣nie w innej firmie na podstawie umowy o prac臋), przedsi臋biorca ten mo偶esz r贸wnie偶 ubiega膰 si臋 o pomoc, pod warunkiem, 偶e obroty z tytu艂u tej dzia艂alno艣ci s膮 wy偶szy ni偶 wynagrodzenie otrzymywane z tytu艂u umowy o prac臋.

2. Je偶eli dzia艂alno艣膰 gospodarcza prowadzona jest przez okres kr贸tszy ni偶 rok

Opr贸cz wy偶ej wymienionych przypadk贸w, Przedsi臋biorcy Indywidualni, kt贸rych dzia艂alno艣膰 wykonywana jest przez okres kr贸tszy ni偶 jeden rok b臋d膮 mogli r贸wnie偶 skorzysta膰 z tej pomocy. 

Obliczenie zapomogi wyliczane b臋dzie w nast臋puj膮cy spos贸b:

  • W przypadku Przedsi臋biorc贸w Indywidualnych, kt贸rych okres dzia艂alno艣ci by艂 kr贸tszych ni偶 jeden rok utrata obrot贸w zostanie obliczona zgodnie ze 艣rednim obrotem zadeklarowanym w poprzednich miesi膮cach lub kwarta艂ach,
  • W przypadku Przedsi臋biorc贸w Indywidualnych, kt贸rych okres dzia艂alno艣ci trwa艂 co najmniej jeden rok lub d艂u偶ej wyliczenie straty zostanie ustalone zgodnie z obrotem zadeklarowanym w marcu 2019 r.

3. Pomoc jednorazowa w wysoko艣ci 1500 鈧

Pomoc ta jest zrycza艂towana. Wynosi ona zatem maksymalnie 1 500 EUR na jednego Przedsi臋biorc臋 Indywidualnego i b臋dzie r贸wna utraconym obrotom.

Je艣li przedsi臋biorca straci艂:

  • 800 鈧 w por贸wnaniu do ostatniego obrotu, b臋dzie on m贸g艂 ubiega膰 si臋 pomoc tylko w wysoko艣ci 800 鈧
  • 2 000 EUR, mo偶na uzyska膰 rekompensat臋 tylko w wysoko艣ci 1 500 EUR.

4. Mo偶liwo艣膰 skorzystania z kilku pomocy 艂膮cznie 

Je艣li przedsi臋biorc膮 otrzymywa艂 dzienne zasi艂ki chorobowe, mo偶esz on r贸wnie偶 skorzysta膰 z pomocy z Funduszu Solidarno艣ci, w wysoko艣ci 1500 euro.

Jedynym warunkiem jest kwota otrzymanego (wyp艂aconego przez ubezpieczenie) zasi艂ku chorobowego, kt贸ra musi by膰 ni偶sza ni偶 800 EUR.

Je艣li przedsi臋biorca wie, 偶e wysoko艣膰 zasi艂ku chorobowego przekroczy kwot臋 800 EUR, mo偶e on wr贸ci膰 do pracy, wznowi膰 dzia艂alno艣ci, a tym samym ubiega膰 si臋 o pomoc z Funduszu Solidarno艣ci.

5. Kiedy nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o zasi艂ek

Formularz deklaracji jest zwykle dost臋pny na stronie internetowej impots.gouv.fr, w cz臋艣ci osobistego konta przedsi臋biorcy pocz膮wszy, od 31 marca 2020 r.

W tej cz臋艣ci konta osobistego nale偶y:

鈬 wpisa膰 oszacowan膮 kwot臋 utraconego obrotu w por贸wnaniu z poprzednimi deklaracjami,

鈬 oraz o艣wiadczenie pod przysi臋g膮 dotycz膮ce rzetelno艣ci przekazywanych informacji.

Przedsi臋biorcy pozostaje 1 miesi膮c na z艂o偶enie tego wniosku (termin ostateczny to 30 kwietnia).

II. Procedura sk艂adania wniosku o zasi艂ek

Poni偶ej przedstawiona jest bardzo prosta procedura sk艂adania wniosku o zapomog臋 z Funduszu Solidarno艣ci w wysoko艣ci 1500 EUR. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e aby z艂o偶y膰 wniosek nale偶y mie膰 pod r臋k膮 sw贸j SIRET N 掳.

1. Przej艣cie na stron臋 internetow膮 –  impots.gouv.fr

Po wej艣ciu na stron臋 internetow膮, imoots.gouv.fr, nale偶y klikn膮膰 na 芦 Votre Espace Particulier 禄 (a nie na 芦 Votre espaceProfessionnel 禄).

2. Po艂膮czenie si臋 ze swoim kontem osobistym (uprzednio utworzonym na stronie – impots.gouv.fr)

Aby po艂膮czy膰 si臋 ze swoim kontem osobistym nale偶y poda膰 sw贸j numer podatkowy i has艂o, to samo has艂o, kt贸re podatnik u偶ywa przy sk艂adaniu zeznania podatkowego.

W przypadku zapomnienia lub zgubienia informacji niezb臋dnych do zalogowania si臋, mo偶na skorzysta膰 r贸wnie偶 z France Connect, kt贸ry pozwala 艂膮czy膰 si臋 ze wszystkimi pa艅stwowymi stronami Internetowymi (impots.gouv.fr, ameli, msa.fr itp.) przy u偶yciu identyfikatora u偶ytkownika tylko jednej z tych stron.

Na przyk艂ad: Je偶eli podatnik korzysta ze swojego konta Ameli.fr do 艂膮czenia si臋 z impots.gouv, za po艣rednictwem France Connect, wystarczy b臋dzie jak poda numer ubezpieczenia spo艂ecznego (s茅curit茅 sociale) Ameli.fr i has艂a u偶ywanego do logowania si臋 na stronie Ameli.fr.

3. Uzyskanie dost臋pu do zabezpieczonych wiadomo艣ci znajduj膮cych si臋 na koncie podatnika

Aby z艂o偶y膰 wniosek nale偶y wej艣膰 na swoje konto i klikn膮膰 na 鈥濵essagerie s茅curis茅e鈥 (bezpieczn膮 skrzynk臋 pocztow膮).

Nast臋pnie w zak艂adce na karcie 鈥溍塩rire鈥, (Pisa膰) wybra膰 nast臋puj膮cy temat: 鈥淛e demande l鈥檃ide aux entreprises fragilis茅es par l鈥櫭﹑id茅mie Covid-19鈥 (Prosz臋 o pomoc dla firm kt贸re ponios艂y straty spowodowane przez epidemi臋 Covid-19).

4. Wype艂nienie formularza 

Po przeczytaniu ca艂ego tekstu nale偶y zaznaczy膰 pole odpowiadaj膮ce warunkom zg艂oszenia. 

W polu 鈥濶ombre de salari茅(s) en CDD ou CDI鈥 (Liczba pracownik贸w (CDD lub CDI)), Przedsi臋biorca Indywidualny, wpisuje  – 0.

Nast臋pnie nale偶y wpisa膰 swoje dane osobowe.

W kategorii 鈥瀜ualit茅鈥, nale偶y wybierz i wpisa膰 鈥淓ntrepreneur Individuel鈥- (Przedsi臋biorca Indywidualny) 

Nale偶y wpisa膰 r贸wnie偶 sw贸j numer SIRET, a tak偶e region, w kt贸rym zarejestrowana jest firma Przedsi臋biorcy .

Deklaracje t臋 mo偶na sk艂ada膰 za okres od 01.03.2020 do 31.03.2020.

5. Wype艂nienie informacji dotycz膮cych obliczenia wysoko艣ci zasi艂ku

Nast臋pnym etapem jest wybranie metody obliczania wysoko艣ci pomocy jak膮 Przedsi臋biorca otrzyma z Funduszu Solidarno艣ci (Fonds de Solidarit茅):

鈬 je艣li Przedsi臋biorstwo zosta艂o zamkni臋te z powodu decyzji administracji rz膮dowej, nale偶y zaznacz pole odpowiadaj膮ce tej przyczynie;

鈬 je艣li nie, nale偶y zaznaczy膰 drugie pole.

Nast臋pnie nale偶y wykaza膰 obr贸t referencyjny (s艂u偶膮cy do wyliczenia wysoko艣ci pomocy)

Uwaga: Nawet je艣li w momencie dokonywania deklaracji przedsi臋biorca nie jest zmuszony do z艂o偶enia za艂膮cznik贸w potwierdzaj膮cych prawdziwo艣膰 deklarowanych kwot, istnieje du偶e prawdopodobie艅stwo, 偶e w najbli偶szych dniach administracja mo偶e poprosi膰 o przes艂anie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykazane w deklaracji kwoty, w szczeg贸lno艣ci ostatnie deklaracje przedstawiaj膮ce zrealizowany przez firm臋 obr贸t. 

Dlatego te偶 zalecane jest wykazanie jak najbardziej dok艂adnych kwot.

Nast臋pnie nale偶y wykaza膰 obr贸t osi膮gni臋ty w marcu 2020 r.

Po wprowadzeniu wy偶ej wymienionych danych Przedsi臋biorca b臋dzie m贸g艂 natychmiast zobaczy膰 kwot臋 pomocy, kt贸r膮 b臋dzie m贸g艂 uzyska膰.

6. Informacje dotycz膮ce Banku Przedsi臋biorcy i podpis

Przedsi臋biorca powinien poda膰 dane rachunku bankowego, na kt贸ry zostanie przelana kwota uznanej pomocy przez Funduszu Solidarno艣ci.

Zaznaczaj膮c ostatnie pole, Przedsi臋biorstwa potwierdza rzetelno艣膰 informacji zawartych w z艂o偶onej deklaracji.

Pro艣ba o wyp艂acenie pomocy zostanie zrealizowana w najbli偶szych dniach. Przedsi臋biorca mo偶e 艣ledzi膰 post臋py na bie偶膮co w jego 鈥濵essagerie s茅curis茅e鈥 (bezpiecznej skrzynce pocztowe).

Po przeprowadzeniu kontroli prawid艂owo艣ci przes艂anych informacji, kwota uznanej przez Funduszu Solidarno艣ci (Fonds de Solidarit茅) zostanie wyp艂acana na wskazane przez Przedsi臋biorc臋 konto bankowe.

Mam nadziej臋, 偶e przedstawione powy偶ej niezb臋dne informacje pozwol膮 Przedsi臋biorcom otrzyma膰 z Funduszu Solidarno艣ci pomoc w wysoko艣ci 1 500 EUR.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pyta艅 pozostaj臋 do dyspozycji.

Przygotowa艂a Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable 鈥 Commissaire aux comptes
Tel. +33聽616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e