Koniec RSI

Artykuł wprowadzono: 5 września 2017
RSI (obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i socjalne, któremu podlegają osoby
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (rzemieślnicy, samozatrudnieni,
osoby wykonujące wolne zawody, a także osoby pozostające na ich utrzymaniu)
zostanie progresywnie zlikwidowane (od 1 stycznia 2018 r). Najpóźniej 31 grudnia
2018 RSI przestanie istnieć. Jego dotychczasowe misje zostaną przejęte przez CPAM,
URSSAF….

Źródło: Stowarzyszenia Parabole