Komu należy się dodatek świąteczny?

Komu należy się dodatek świąteczny?

Artykuł wprowadzono: 14 grudnia 2016

Dodatek świąteczny (Prime de Noël) wypłacany jest co roku, w połowie grudnia, przez Kasę Świadczeń Rodzinnych (CAF), Kasę Rolniczego Ubezpieczenia (CMSA) i Pôle Emploi.
Jego beneficjentami są osoby korzystające z niektórych świadczeń socjalnych jak RSA bazowe, ATS*, ASS** oraz AER***.

Wysokość dodatku dla beneficjentów RSA socle (bazowego), wypłacanego przez CAF:
Dla osoby samotnej : 152,45€
Dla pary, lub osoby samotnie wychowującej dziecko : 228,67€
Dla pary z jednym dzieckiem, lub osoby samotnie wychowującej dwoje dzieci : 274,41€
Dla pary z dwójką dzieci : 320,14€
Dla osoby samotnie wychowującej troje dzieci : 335,39€
Dla pary z trójką dzieci : 381,12€
Dla osoby samotnie wychowującej czworo dzieci : 396,37€
Dla pary z czwórką dzieci : 442,10€
Dla kolejnego członka rodziny : 60,98€

Osoby, którym przysługuje dodatek świąteczny otrzymają go bezpośrednio na rachunek bankowy 16 grudnia 2016 roku.
Osoby, które w grudniu otrzymały po raz pierwszy świadczenie RSA bazowe otrzymają dodatek świąteczny w styczniu 2017 roku.

Osoby, które otrzymują tylko świadczenia wypłacane przez Pôle Emploi (ATS, ASS, AER), otrzymają stałą kwotę dodatku świątecznego w wysokości 152,45€, ponieważ liczba osób w gospodarstwie domowym nie jest brana pod uwagę.

*ATS – Allocation transitoire de solidarité (dla bezrobotnych, którym kończy się prawo do zasiłku)
**ASS – Allocation de solidarite spécifique (zasiłek przedemerytalny dla bezrobotnych)
***AER – Allocation équivalent retraite (zasiłek równoważny kwocie emerytury, dla osób które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego ale wypracowały pełną emeryturę). Zasiłek nie jest już przyznawany, wypłacany jest jeszcze osobom, które uzyskały do niego prawo przed 1 stycznia 2011.


Najpopularniejsze

Zobacz także