Jak wzi膮膰 rozw贸d we Francji?

Jak wzi膮膰 rozw贸d we Francji?

Artyku艂 wprowadzono: 9 sierpnia 2019

Prawo francuskie rozr贸偶nia cztery rodzaje rozwod贸w: 

  • rozw贸d za obop贸ln膮 zgod膮 (divorce par consentement mutuel) jest to najpopularniejszy spos贸b polubownego rozwodu i od 1 stycznia 2017 istnieje mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia ugody rozwodowej u notariusza bez interwencji s臋dziego, jednak zak艂ada on, 偶e ma艂偶onkowie s膮 zgodni, co do 藕r贸d艂a zerwania wsp贸lnoty ma艂偶e艅skiej i wszystkich jej skutk贸w.

Je偶eli nie ma zgody mi臋dzy ma艂偶onkami co do kwestii samego rozwodu lub jego skutk贸w istniej膮 inne mo偶liwo艣ci rozwodu na podstawie pow贸dztwa. Sa to tak zwane rozwody 芦sporne禄 (divorces contentieux):

  • rozw贸d zaakceptowany (divorce accept茅);
  • rozw贸d wskutek ustania wsp贸lno艣ci ma艂偶e艅skiej (divorce pour alt茅ration d茅finitive du lien conjugal);
  • rozw贸d z orzeczeniem winy (divorce pour faute).

1) Rozw贸d polubowny: ROZW脫D ZA OBOP脫LN膭 ZGOD膭

Ponad 50% rozwod贸w we Francji to rozwody za obop贸ln膮 zgod膮. Zalety tego typu rozwodu s膮 szybka procedura, mniejsze koszty, a tak偶e 鈥 co jest istotne – poszanowanie spokoju rodzinnego.

Od 1 stycznia 2017 r. istnieje mo偶liwo艣膰 przeprowadzenia rozwodu za obop贸ln膮 zgod膮 bez udzia艂u s臋dziego. Jednak偶e nie ma mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ug jednego prawnika. Ka偶dy z ma艂偶onk贸w powinien mie膰 w艂asnego adwokata.

Nowy artyku艂 229 kodeksu cywilnego stanowi:

鈥濵a艂偶onkowie mog膮 wyrazi膰 zgod臋 na rozw贸d, spisuj膮c odpowiedni akt, na kt贸rym podpisy z艂o偶膮 r贸wnie偶 adwokaci i kt贸ry zostanie przed艂o偶ony notariuszowi celem jego rejestracji.鈥

W artykule 229-4 kodeksu cywilnego przewidziano termin 15 dni na zastanowienie si臋:

鈥濧dwokat przekazuje ma艂偶onkowi, kt贸remu udziela porad, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru projekt porozumienia, kt贸ry pod rygorem niewa偶no艣ci mo偶e by膰 podpisany przed up艂ywem terminu pi臋tnastu dni od dnia otrzymania dokumentu鈥.

Przepis ten przewiduje jednak偶e pewne wyj膮tki w procedurze rozwodowej prowadzonej bez udzia艂u s臋dziego w szczeg贸lno艣ci w przypadku, gdy ma艂oletnie dziecko chce zosta膰 przes艂uchane przez s臋dziego lub gdy ma艂偶onek znajduje si臋 pod opiek膮 lub kuratel膮.

Mo偶liwy jest r贸wnie偶 rozw贸d za obop贸ln膮 zgod膮 przeprowadzany w s膮dzie (z udzia艂em s臋dziego rodzinnego).

2) Rozwody sporne

Procedura rozwodu spornego jest wszczynana na podstawie wniosku z艂o偶onego przez jednego z ma艂偶onk贸w. Nie jest konieczna tu zgoda drugiego ma艂偶onka.
– ROZW脫D ZAAKCEPTOWANY

Ma艂偶onkowie zgadzaj膮 si臋 co do zasady samego rozwodu, ale nie s膮 zgodni co do jego skutk贸w. Innymi s艂owy oboje ma艂偶onkowie chc膮 si臋 rozwie艣膰, ale nie udaje im si臋 osi膮gn膮膰 porozumienia w kwestii konsekwencji samego rozwodu.

Ma艂偶onkowie b臋d膮 musieli przej艣膰 przez procedur臋 rozstrzygania spor贸w, poniewa偶 bez ich obop贸lnej zgody nie mo偶e doj艣膰 do sporz膮dzenia umowy rozwodowej.

Akceptacja zasady rozwodu mo偶e nast膮pi膰 w trzech momentach w trakcie procedury rozwodowej. Ma艂偶onek mo偶e wyrazi膰 zgod臋 co do zasady rozwodu w chwili rozprawy pojednawczej, po wydaniu postanowienia o braku porozumienia lub te偶 w trakcie samego post臋powania. Ujmuj膮c og贸lnie, ma艂偶onkowie podpisuj膮 o艣wiadczenie o akceptacji na rozprawie pojednawczej.

Po zaakceptowaniu przez ma艂偶onk贸w zasady rozwodu, nie jest ju偶 mo偶liwe odrzucenie owej zasady przez ma艂偶onk贸w.

S臋dzia powinien kontrolowa膰 wszelkie zgody udzielone przez ma艂偶onk贸w, kt贸rzy akceptuj膮 zasad臋 rozwodu. S臋dzia podejmie orzeczenie o rozwodzie i w tym samym czasie ureguluje wszelkie skutki rozwodu.

– ROZW脫D W ZWI膭ZKU Z TRWA艁YM ROZK艁ADEM PO呕YCIA MA艁呕E艃SKIEGO

Rozw贸d w zwi膮zku z trwa艂ym rozk艂adem po偶ycia ma艂偶e艅skiego mo偶e by膰 orzeczony w dw贸ch przypadkach

  • Faktyczna separacja trwaj膮ca przez okres dw贸ch lat

Rozw贸d w zwi膮zku z trwa艂ym rozk艂adem po偶ycia ma艂偶e艅skiego mo偶e by膰 orzeczony, je偶eli w dniu z艂o偶enia pozwu o rozw贸d ma艂偶onkowie znajduj膮 si臋 od dw贸ch lat w separacji. Data pozwu to data stanowi膮ca odniesienie dla oceny tego kryterium.

  • Dwa r贸wnoleg艂e pozwy rozwodowe

W przypadku, gdy ka偶dy z ma艂偶onk贸w sk艂ada pozew o rozw贸d, s臋dzia mo偶e orzec rozw贸d w wyniku trwa艂ego rozk艂adu po偶ycia ma艂偶e艅skiego bez sprawdzenia czy warunek dwuletniej separacji zosta艂 spe艂niony. Jest to na przyk艂ad przypadek, gdy jeden z ma艂偶onk贸w wyst臋puje o rozw贸d z orzeczeniem winy drugiego ma艂偶onka, a drugi z kolei wyst臋puje z wzajemnym pow贸dztwem rozwodowym.

– ROZW脫D Z ORZECZENIEM WINY

Ma艂偶onek, kt贸ry wszczyna post臋powanie rozwodowe z orzeczeniem winy drugiego ma艂偶onka, powinien przedstawi膰 dowody, i偶 jego ma艂偶onek naruszy艂 zobowi膮zania ma艂偶e艅skie w spos贸b powa偶ny lub w spos贸b powtarzaj膮cy si臋. Przypisywana wina powinna uniemo偶liwia膰 prowadzenie wsp贸lnego 偶ycia. Chodzi tutaj na przyk艂ad o naruszenie obowi膮zki wierno艣ci, szacunku, wsparcia.

Ma艂偶onek, przeciwko kt贸remu wszcz臋te jest post臋powanie rozwodowe z orzeczeniem winy, ma dwie mo偶liwo艣ci obrony: obrona merytoryczna lub te偶 obrona w formie pow贸dztwa wzajemnego.

Ma艂偶onek mo偶e przygotowa膰 obron臋 merytoryczn膮. W贸wczas b臋dzie stara艂 si臋 wykaza膰, i偶 nie naruszy艂 zobowi膮za艅 ma艂偶e艅skich lub, je偶eli si臋 tego dopu艣ci艂, b臋dzie musia艂 udowodni膰 i偶 owo naruszenie nie stanowi, i偶 utrzymanie wsp贸lnego po偶ycia staje si臋 niemo偶liwe.

Ma艂偶onek broni膮c si臋 mo偶e r贸wnie偶 wnie艣膰 pow贸dztwo wzajemne i wskaza膰 win臋 swojego ma艂偶onka. S臋dzia mo偶e w贸wczas orzec rozw贸d z winy obojga ma艂偶onk贸w, je偶eli uzna, 偶e oba pow贸dztwa s膮 dopuszczalne. Je偶eli jedno z pow贸dztw jest dopuszczone, rozw贸d zostanie orzeczony wy艂膮cznie z winy jednego z ma艂偶onk贸w. Natomiast je偶eli 偶adne z pow贸dztw nie zostanie dopuszczone ma艂偶e艅stwo nie zostanie rozwi膮zane.

Adwokat w Pary偶u:
Mecenas Lucas Niedolistek
Tel: +33 (0) 7 77 80 18 82


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e