G艂osowanie w paryskim okr臋gu konsularnym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

G艂osowanie w paryskim okr臋gu konsularnym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Artyku艂 wprowadzono: 17 wrze艣nia 2019

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granic膮, zostan膮 przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 搂 2 Kodeksu wyborczego g艂osowanie odb臋dzie si臋 w niedziel臋, 13 pa藕dziernika 2019 r.
w godz. 7.00-21.00.  

Obywatele polscy stale przebywaj膮cy za granic膮 b臋d膮 mogli zag艂osowa膰 w obwodach g艂osowania utworzonych za granic膮 wy艂膮cznie osobi艣cie.  

Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 wrze艣nia 2019 r. w sprawie utworzenia obwod贸w g艂osowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywaj膮cych za granic膮 (Dz. U., poz. 1767) na terenie okr臋gu konsularnego Wydzia艂u Konsularnego Ambasady RP we Francji zosta艂o utworzonych osiem (8) obwod贸w g艂osowania:

 1. Obw贸d g艂osowania nr 56, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Pary偶, 

Ambasada RP w Pary偶u

57, rue Saint Dominique – 75007 Paris;

 1. Obw贸d g艂osowania nr 57, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Pary偶, 

Ambasada RP w Pary偶u

(budynek by艂ego Wydzia艂u Promocji Handlu i Inwestycji)

86, rue de la Faisanderie – 75116 Paris;

 1. Obw贸d g艂osowania nr 58, siedziba obwodowej komisji wyborczej:Pary偶, 

Szko艂a Polska w Pary偶u

11-15, rue Lamand茅 – 75017 Paris;

 1. Obw贸d g艂osowania nr 59, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Aulnay-sous-Bois, Ecole Anatole France

43, rue Anatole France – 93600 Aulnay-sous-Bois 

 1. Obw贸d g艂osowania nr 60, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bourg-la-Reine, Espace Fran莽oise Dolto

116, avenue du G茅n茅ral Leclerc – 92340 Bourg-la-Reine 

 1. Obw贸d g艂osowania nr 61, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Lille, 

Halle aux Sucres

1, rue de l鈥橢ntrep么t – 59000 Lille 

 1. Obw贸d g艂osowania nr 62, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rennes,

Maison de Quartier Francisco Ferrer

40, rue Montaigne – 35200 Rennes 

 1. Obw贸d g艂osowania nr 63, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Strasbourg, 

Sta艂e Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy

2, rue Geiler – 67000 Strasbourg

Osoby uprawnione do g艂osowania za granic膮

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granic膮 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, kt贸ra:

 1. najp贸藕niej w dniu g艂osowania ko艅czy 18 lat,
 2. nie zosta艂a pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s膮du,
 3. nie zosta艂a ubezw艂asnowolniona prawomocnym orzeczeniem s膮du,
 4. nie zosta艂a pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna艂u Stanu,
 5. posiada wa偶ny polski paszport lub wa偶ny polski dow贸d osobisty

      6)  zostanie wpisana do spisu wyborc贸w

Spis wyborc贸w

Konsul nie prowadzi sta艂ego rejestru wyborc贸w, dlatego osoby zamierzaj膮ce wzi膮膰 udzia艂 w wyborach zobowi膮zane s膮 zg艂osi膰 si臋 do spisu wyborc贸w sporz膮dzanego przez w艂a艣ciwego terytorialnie konsula. Wyborca mo偶e by膰 wpisany tylko do jednego spisu wyborc贸w

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborc贸w na podstawie osobistego zg艂oszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Zach臋camy do samodzielnego dokonywania zg艂osze艅 poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORC脫W EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl  

Zg艂oszenie powinno zawiera膰 (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imi臋 (imiona)
 3. Imi臋 ojca
 4. Dat臋 urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granic膮 
 7. Numer oraz miejsce i dat臋 wydania wa偶nego polskiego paszportu. W pa艅stwach,
  w kt贸rych dow贸d osobisty jest wystarczaj膮cym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru wa偶nego polskiego paszportu mo偶na poda膰 numer wa偶nego dowodu osobistego. 
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborc贸w (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywaj膮cych za granic膮.

Zg艂osze艅 nale偶y dokonywa膰 poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORC脫W EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

b膮d藕 do Wydzia艂u Konsularnego Ambasady RP we Francji:

 1. telefonicznie, nr tel.: 

+33 1 43 17 34 82

+33 1 43 17 34 71

+33 1 43 17 34 59

 1. e-mailowo: paris.wk.info@msz.gov.pl 
 2. pisemnie, na adres: 

3, rue de Talleyrand

75007 Paris

 1. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 2. faksem, nr faksu: +33 1 43 17 34 34

Zg艂oszenia mo偶na dokona膰 do dnia 10 pa藕dziernika 2019 r. do godziny 17. 

Za艣wiadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, kt贸ry zg艂osi艂 si臋 do spisu wyborc贸w sporz膮dzonego przez konsula, kt贸ry zmienia miejsce pobytu przed dniem wybor贸w, mo偶e otrzyma膰 za艣wiadczenie o prawie do g艂osowania. 

Wniosek o wydanie za艣wiadczenia nale偶y z艂o偶y膰 do Wydzia艂u Konsularnego Ambasady RP we Francji pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo:  paris.wk.info@msz.gov.pl 
 2. pisemnie, na adres: 

3, rue de Talleyrand

75007 Paris

 1. faksem, nr faksu: +33 1 43 17 34 34.

Konsul wydaje za艣wiadczenia do dnia przekazania spisu wyborc贸w przewodnicz膮cemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku wi臋kszo艣ci urz臋d贸w konsularnych b臋dzie to 11 pa藕dziernika 2019 r.). 

Za艣wiadczenie odbiera si臋 za pokwitowaniem  osobi艣cie lub przez upowa偶nion膮 pisemnie osob臋. W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach konsul mo偶e wys艂a膰 wyborcy za艣wiadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Pa艅stwowej Komisji Wyborczej dost臋pne s膮 na stronie: www.pkw.gov.pl 


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e