8. Sympozjum Pamięć Europy pt. The Making and Re-Making of Europe: 1919-2019

Kiedy:
Początek: 27-05-2019,
Koniec: 29-05-2019,

Gdzie:
Amphithéâtre Oury
14, rue Cujas
Paryż

Cena biletu:

Wyświetlono: 214 razy

Trwa rejestracja uczestników na 8. Sympozjum Pamięć Europy, które co roku w innym europejskim mieście gromadzi przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się historią XX wieku. Sympozjum, poświęcone w tym roku formowaniu się Europy w przełomowych momentach minionego stulecia, odbędzie się w dniach 27-29 maja na Sorbonie w Paryżu. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://events.enrs.eu/paris2019

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie konsekwencjom przełomowych zmian politycznych, które przekształcały europejski ład w XX wieku oraz ich wpływie na różne sfery życia. Przez trzy dni międzynarodowe grono naukowców i praktyków dyskutować będzie na temat kluczowych wydarzeń i procesów, które były sankcjonowane przez międzynarodowe układy polityczne i w różnych momentach minionego stulecia nadawały nowy kształt Europie. Wśród omawianych tematów nie zabraknie postanowień konferencji pokojowej w Paryżu, traktatów i ustaleń
po II wojnie światowej oraz upadku reżimów komunistycznych. Swój udział w wydarzeniu dotychczas potwierdzili m.in. prof. Jay Winter, prof. Richard Overy, prof. Chantal Delsol i prof. Andrzej Nowak.

Doroczne Sympozjum ma na celu inicjowanie i pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się badaniem europejskiej historii XX wieku. Jego idea wyrosła z przekonania o potrzebie dialogu na temat wydarzeń ubiegłego wieku z uwzględnieniem różnych narracji, wrażliwości, doświadczeń i istniejących interpretacji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszani są przedstawiciele muzeów i miejsc pamięci, pracowników instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się historią XX wieku. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział zarówno w panelach dyskusyjnych, jak i sesjach networkingowych, w czasie których będzie możliwość prezentacji instytucji bądź projektu. W programie znalazły się również wizyty w muzeach i miejscach pamięci, takich jak Dom paryskiej „Kultury” w Maison-Laffitte, Mémorial de la Shoah czy Muzeum Armii.

Cykl Sympozjów „Pamięć Europy” został zainaugurowany we wrześniu 2012 r. w Gdańsku. Kolejne edycje miały miejsce w Berlinie, Pradze, Wiedniu, Budapeszcie, Brukseli i Bukareszcie.

Więcej informacji, ramowy program wydarzenia i formularz rejestracyjny dla uczestników dostępne są pod adresem: enrs.eu/symposium2019

Rejestracja uczestników potrwa do 22 maja. Organizatorzy oferują wybranym osobom zakwaterowanie oraz możliwość częściowej refundacji kosztów podróży (osoby zainteresowane dofinansowaniem prosimy o rejestrację do 30 kwietnia).

Główny organizator: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Partner główny: Europejskie Centrum Socjologii i Nauk Politycznych, Francja

Partnerzy lokalni:
– Memorial de la Shoah, Francja,
– Dom paryskiej „Kultury” w Maison-Laffitte, Francja

Pozostali partnerzy:
– Instytut Historii Współczesnej (USD), Republika Czeska
– Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej (BKGE), Niemcy
– Instytut Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią, Niemcy
– Europejskie Obserwatorium Pamięci (EUROM), Hiszpania
– Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona, Hiszpania
– Muzeum Historii Polski (MHP), Polska
– Europejskie Centrum Solidarności (ECS), Polska
– Komitet Narodowej Pamięci (NEB), Węgry

Sympozjum Pamięć Europy w Paryżu jest współfinansowane przez Komisję Europejską
w ramach programu „Europa dla Obywateli”.