Deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 – Kalendarz na 2019 r.

Deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 – Kalendarz na 2019 r.

Artykuł wprowadzono: 17 kwietnia 2019

Direction générale des Finances publiques (DGFiP) – opublikowała właśnie harmonogram składania deklaracji podatku dochodowego (PDIF) od osób fizycznych za 2018 r.

W zależności od miejsca zamieszkania i sposobu, w jaki podatnik będzie składał deklarację, terminy ich składania ustalone zostały na okres między 21 maja a 4 czerwca 2019 roku.
TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI
W tym roku składanie deklaracji dotyczących dochodów osób fizycznych za 2018 rok możliwe jest na stronie internetowej www.impots.gouv.fr, w zakładce osoby fizyczne «particulier», już od środy, 10 kwietnia 2019 roku.

W tym roku deklarację dochodów należy obowiązkowo złożyć online, niezależnie od kwoty dochodu podlegającemu opodatkowaniu (próg ten w zeszłym roku wynosił 15 000 €).
Wyjątkami pozwalającymi na składanie deklaracji w formie papierowej jest brak umiejętności wypełnienia zeznania online i brak dostępu do Internetu w głównym miejscu zamieszkania (rezydencji podatkowej) podatnika (rodziny). O sytuacjach tych należy jednak wcześniej poinformować administrację podatkową.
Według ostatnio opublikowanych przez ministerstwo finansów danych, w zeszłym roku 60% podatników złożyło deklaracje podatkowe – online.
Termin składania deklaracji przez Internet zależy od miejsca zamieszkania podatnika i przedstawia się w sposób następujący.

Wyliczona przez urząd skarbowy wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych do uiszczenia (l’avis d’imposition) będzie również dostępna na stronie internetowej www.impots.gouv.fr, w zakładce osoby fizyczne «particulier», w okresie od 29 lipca do 7 sierpnia.
W przypadku, gdy podatnik nie będzie zobowiązany do płacenia podatku, informacja dotycząca ostatecznego rozliczenia podatkowego (l’avis d’imposition) również będzie dostępna na stronie internetowej, lecz począwszy od 24 lipca 2019 roku.
ZMIANY WCHODZĄCE W 2019 ROKU
Najważniejsza zmiana jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. to pobieranie podatku u źródła.
Należy jednak pamiętać, że nawet z wprowadzeniem w życie tych nowych procedur pobierania przez urząd skarbowy podatku dochodowego u źródła, na podatniku nadal ciąży obowiązek składania rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązek ten ma zostać zniesiony dla części podatników (tych, których dochód nie zmienia się z roku na rok) w przyszłym roku.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz także