Dane o sytuacji demograficznej Francji

Dane o sytuacji demograficznej Francji

Artykuł wprowadzono: 16 stycznia 2018
Francuski urząd statystyczny (INSEE) opublikował w tym tygodniu bilans demograficzny na rok 2017.
Oto kila danych dotyczących sytuacji demograficznej Francji w ubiegłym roku.

Liczba mieszkańców
Według szacunków INSEE na 1 stycznia 2018 roku Francja miała 67,2 miliona mieszkańców. Z tego 65 milionów we Francji metropolitalnej i 2,2 miliona w departamentach zamorskich. W minionym roku liczba ludności we Francji wzrosła o 233 tysiące, czyli o 0,3 procenta.

Wskaźnik dzietności
W zeszłym roku we Francji urodziło się 767 tysięcy dzieci. Wskaźnik dzietności we Francji w ubiegłym roku wyniósł 1,88 na kobietę. W porównaniu z rokiem 2016 współczynnik dzietności obniżył się o 2,1 procenta, co przekłada się na 17 tysięcy mniej urodzeń.
Mimo obniżania się tego wskaźnika, Francja pozostaje jednym z krajów UE, w którym nadal rodzi się najwięcej dzieci.
Średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko to 30,6 lat (30,5 w roku 2016).

Zawierane małżeństwa
W 2017 roku we Francji zawarto 228 tysięcy małżeństw: w tym 221 tysięcy między osobami różnej płci (mniej o 4612 w porównaniu z rokiem 2016) i 7 tysięcy między osobami tej samej płci (- 113 w porównaniu z 2016 r .). Ponadto zarejestrowano 192 tysiące związków partnerskich (PACS), to więcej o 3 tysiące w porównaniu z rokiem 2016. Z tego 7 tysięcy związków zawarły osoby tej samej płci.

Wiek zawierania małżeństw
Średni wiek zawierania małżeństw wyniósł 38 lat dla mężczyzn i 35,5 dla kobiet.

Średnia długość życia
Średnia długość życia we Francji wydłużyła się dla mężczyzn, dożywają oni wieku 79,5 lat  (+0,2 punkty procentowe) i pozostała stabilna dla kobiet wynosząc 85,3 lat.

Średni wiek we Francji

Francuskie społeczeństwo nadal się starzeje. Na 1 stycznia 2018 roku co piąty mieszkaniec Francji liczył sobie 65 lat i więcej (19,6 procent obywateli w tym wieku w 2018 a 19,2 w 2017).

Przyrost naturalny
Różnica między liczbą narodzin a zgonów wyniosła +164 tysiące.

Saldo migracji
Różnicę między napływem a odpływem osób we Francji szacuje się na + 69 tysięcy osób.