Certyfikat rezydencji podatkowej – Informacja dotycząca formularza 730-FR-ANG-SD

Certyfikat rezydencji podatkowej – Informacja dotycząca formularza 730-FR-ANG-SD

Artykuł wprowadzono: 30 kwietnia 2019

     1. Do czego służy Certyfikat Rezydencji Podatkowej?

Aby skorzystać z przywilejów wynikających z konwencji międzynarodowych podpisanych przez państwo francuskie, z innymi krajami, osoby uzyskujące dochody z zagranicy i posiadające rezydencję podatkową we Francji powinny, co do zasady, wypełnić konwencjonalne formularze udostępnione i zaakceptowane przez państwo zagraniczne, które podpisało umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów zrealizowanych na terytorium tego drugiego kraju.

Odbiorcy dochodów, którzy nie mają swojej rezydencji podatkowej we Francji

W celu pobierania podatku u źródła i zgodnie z umowami konwencjonalnymi, odbiorcy dochodów, którzy nie posiadają rezydencji podatkowej we Francji, są zobowiązani podpisać formularz nr 5000 według rodzaju dochodu (dywidendy, odsetki i tantiemy), uzupełnić odpowiednio formularzem 5001, 5002 lub 5003, który powinien następnie być uzupełniony przez instytucję płatniczą.

Formularze te dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Finansów Publicznych: www.impots.gouv.fr

     2.Kto wydaje Certyfikaty rezydencji podatkowej

Certyfikaty rezydencji podatkowej są dostępne na stronie internetowej Direction Générale des Finances Publiques (Dyrekcji Generalnej ds. Finansów Publicznych) www.impôts.gouv.fr (w rubryce „szukaj formularza”). Wszystkie informacje zawarte w szarych polach dokumentu powinny być wypełnione online, jak również te znajdujące się w ostatniej części formularza „Déclaration de l’administration française” (Deklaracja francuskich organów podatkowych).

Uwaga: administracja francuska wyda certyfikat tylko w przypadku uzupełnienia przez podatnika wszystkich niezbędnych informacji zawartych w tym formularzu. Należy również pamiętać, że w przypadku podania błędnych lub pominięcia niektórych informacji administracja francuska odmówi podpisania takiego wniosku i wydania certyfikatu.

     3. Gdzie przesłać prawidłowo wypełniony dokument

Prawidłowo wypełniony dokument należy przesłać do odpowiedniego urzędu skarbowego:

  • dla firm (firmy jednoosobowe, firmy lub zakłady)
  • do urzędu skarbowego (SIE) siedziby firmy lub głównego miejsca prowadzenia działalności;
  • do urzędu skarbowego zarządzającego dużymi przedsiębiorstwami (DGE), jeśli firma podlega temu urzędowi;
    • dla osób fizycznych do urzędu skarbowego, któremu podlegają dane osoby (urzędu, do którego składane są roczne deklaracje podatkowe).   

     4.Co zrobić z otrzymanym Certyfikatem Rezydencji Podatkowej

Po sprawdzeniu, że osoba składająca wniosek o wydanie Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, ma rzeczywiście miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową we Francji, odpowiedni urząd skarbowy odsyła podpisany dokument.

W celu skorzystania z ulg przewidywanych w porozumieniu międzynarodowym podpisanym między Francją a drugim krajem, obowiązkiem podatnika jest przekazanie tego dokumentu do osoby lub administracji państwa, w którym uzyskał dochody, i która prosiła o przedstawienie takiego dokumentu.

Uwaga: zaleca się przechowywanie kopii certyfikatu przed wysłaniem go do organu zagranicznego lub osoby, która wymagała przedstawienia takiego certyfikatu.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz także