Certyfikat rezydencji podatkowej – Informacja dotycz膮ca formularza 730-FR-ANG-SD

Certyfikat rezydencji podatkowej – Informacja dotycz膮ca formularza 730-FR-ANG-SD

Artyku艂 wprowadzono: 30 kwietnia 2019

聽 聽 聽1. Do czego s艂u偶y Certyfikat Rezydencji Podatkowej?

Aby skorzysta膰 z przywilej贸w wynikaj膮cych z konwencji mi臋dzynarodowych podpisanych przez pa艅stwo francuskie, z innymi krajami, osoby uzyskuj膮ce dochody z zagranicy i posiadaj膮ce rezydencj臋 podatkow膮 we Francji powinny, co do zasady, wype艂ni膰 konwencjonalne formularze udost臋pnione i zaakceptowane przez pa艅stwo zagraniczne, kt贸re podpisa艂o umow臋 o unikaniu podw贸jnego opodatkowania dochod贸w zrealizowanych na terytorium tego drugiego kraju.

Odbiorcy dochod贸w, kt贸rzy nie maj膮 swojej rezydencji podatkowej we Francji

W celu pobierania podatku u 藕r贸d艂a i zgodnie z umowami konwencjonalnymi, odbiorcy dochod贸w, kt贸rzy nie posiadaj膮 rezydencji podatkowej we Francji, s膮 zobowi膮zani podpisa膰 formularz nr 5000 wed艂ug rodzaju dochodu (dywidendy, odsetki i tantiemy), uzupe艂ni膰 odpowiednio formularzem 5001, 5002 lub 5003, kt贸ry powinien nast臋pnie by膰 uzupe艂niony przez instytucj臋 p艂atnicz膮.

Formularze te dost臋pne s膮 na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Finans贸w Publicznych: www.impots.gouv.fr

聽 聽 聽2.Kto wydaje Certyfikaty rezydencji podatkowej

Certyfikaty rezydencji podatkowej s膮 dost臋pne na stronie internetowej Direction G茅n茅rale des Finances Publiques (Dyrekcji Generalnej ds. Finans贸w Publicznych) www.imp么ts.gouv.fr (w rubryce 鈥瀞zukaj formularza鈥). Wszystkie informacje zawarte w szarych polach dokumentu powinny by膰 wype艂nione online, jak r贸wnie偶 te znajduj膮ce si臋 w ostatniej cz臋艣ci formularza 鈥D茅claration de l’administration fran莽aise鈥 (Deklaracja francuskich organ贸w podatkowych).

Uwaga: administracja francuska wyda certyfikat tylko w przypadku uzupe艂nienia przez podatnika wszystkich niezb臋dnych informacji zawartych w tym formularzu. Nale偶y r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e w przypadku podania b艂臋dnych lub pomini臋cia niekt贸rych informacji administracja francuska odm贸wi podpisania takiego wniosku i wydania certyfikatu.

聽 聽 聽3. Gdzie przes艂a膰 prawid艂owo wype艂niony dokument

Prawid艂owo wype艂niony dokument nale偶y przes艂a膰 do odpowiedniego urz臋du skarbowego:

  • dla firm (firmy jednoosobowe, firmy lub zak艂ady)
  • do urz臋du skarbowego (SIE) siedziby firmy lub g艂贸wnego miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci;
  • do urz臋du skarbowego zarz膮dzaj膮cego du偶ymi przedsi臋biorstwami (DGE), je艣li firma podlega temu urz臋dowi;
    • dla os贸b fizycznych do urz臋du skarbowego, kt贸remu podlegaj膮 dane osoby (urz臋du, do kt贸rego sk艂adane s膮 roczne deklaracje podatkowe).聽 聽

聽 聽 聽4.Co zrobi膰 z otrzymanym Certyfikatem Rezydencji Podatkowej

Po sprawdzeniu, 偶e osoba sk艂adaj膮ca wniosek o wydanie Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, ma rzeczywi艣cie miejsce zamieszkania i rezydencj臋 podatkow膮 we Francji, odpowiedni urz膮d skarbowy odsy艂a podpisany dokument.

W celu skorzystania z ulg przewidywanych w porozumieniu mi臋dzynarodowym podpisanym mi臋dzy Francj膮 a drugim krajem, obowi膮zkiem podatnika jest przekazanie tego dokumentu do osoby lub administracji pa艅stwa, w kt贸rym uzyska艂 dochody, i kt贸ra prosi艂a o przedstawienie takiego dokumentu.

Uwaga: zaleca si臋 przechowywanie kopii certyfikatu przed wys艂aniem go do organu zagranicznego lub osoby, kt贸ra wymaga艂a przedstawienia takiego certyfikatu.

Przygotowa艂a Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable 鈥 Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48


Najpopularniejsze

Zobacz tak偶e