Administracyjny zakaz manifestowania niezgodny z konstytucją

Administracyjny zakaz manifestowania niezgodny z konstytucją

Artykuł wprowadzono: 5 kwietnia 2019Rada Konstytucyjna ocenzurowała artykuł 3 propozycji prawa przeciwko chuliganom, udzielający prefektom prawa do wydawania zakazu manifestowania osobom stanowiącym szczególne zagrożenie dla porządku publicznego.

Zdaniem Rady Konstytucyjnej administracyjny zakaz manifestowania jest niezgodny z konstytucją. W jej opinii ustawa umożliwia pozbawienie osoby prawa do grupowego wyrażania swojej opinii i poglądów i pozostawia władzom nadmierną swobodę w ocenie motywow mogących uzasadnić wprowadzenie zakazu.

Administracyjny zakaz manifestowania miał dotyczyć osób, które dopuściły się poważnego naruszenia nietykalności cielesnej, czy też wyrządziły znaczne szkody materialne podczas poprzednich manifestacji. Za złamanie zakazu grozić miała kara 6 miesięcy pozbawienia wolności i 7500 euro grzywny.

Treść trzech artykułów projektu prawa przeciwko chuliganom została przedłożona Radzie Konstytucyjnej przez parlamentarzystów opozycji, jak również przez Emmanuela Macrona.

Za konstytucyjne uznane zostały dwa pozostałe artykuły projektu prawa zezwalające na przeszukiwanie plecaków i samochodów manifestantów i wprowadzający wykroczenie umyślnego zasłaniania twarzy, podlegające karze do roku pozbawienia wolności i 15 tysięcy euro grzywny.
Najpopularniejsze

Zobacz także