X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Informacje dla osób podróżujących do i ze Zjednoczonego Królestwa przez teren Francji

Informacje dla osób podróżujących do i ze Zjednoczonego Królestwa przez teren Francji

Artykuł wprowadzono: 1 stycznia 2021

Z dniem 31 grudnia 2020 roku kończy się okres przejściowy Brexitu. W rezultacie zmieniają się zasady przekraczania granicy między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Przedstawiamy najważniejsze informacje dla osób podróżujących do i ze Zjednoczonego Królestwa przez teren Francji.

Dokument podróży

Ważny polski dowód osobisty uprawnia do wjazdu do Wielkiej Brytanii do 30.09.2021 roku. Wyjątek stanowią polscy obywatele mający w Wielkiej Brytanii status osoby osiedlonej, które będą się mogły nim posługiwać do końca 2025 roku. Po upływie tych terminów granicę będzie można przekroczyć wyłącznie na podstawie ważnego paszportu.
Zasady kontroli granicznej w portach francuskich i w Eurotunelu nie zmienią się. Osoby podróżujące pomiędzy oboma krajami będą kontrolowane przez służby francuskie i brytyjskie przed wjazdem na prom lub do tunelu.

Kontrola celna

Koniec okresu przejściowego Brexitu wiąże się z wprowadzeniem kontroli celnej na granicy. Zmieniają się dopuszczalne limity gotówki i wartości towarów, które będzie można przewieźć przez granicę bez obowiązku zgłoszenia służbom celnym. 

Podróżni wjeżdżający do Wielkiej Brytanii z terenu UE z mogą wwieźć bez opłat celnych:

  • 42 l piwa,
  • 18 l wina niemusującego,
  • 9 l wina musującego i innego alkoholu poniżej 22%, ALBO 4 l alkoholu powyżej 22%
  • 200 papierosów LUB 100 cygaretek LUB 50 cygar LUB 250g tytoniu LUB 200 wkładów tytoniowych do podgrzewania ALBO mniejsze ilości każdego produktu w odpowiedniej proporcji
  • towary o wartości £390 w przypadku podróży publicznymi środkami transportu i £270 przy podróży prywatnym samolotem lub statkiem.

Wszystkie towary powyżej wymienionych limitów należy zgłosić służbom celnym.

Wwóz lub wywóz z terenu Wielkiej Brytanii kwot przekraczających równowartość £10000 w dowolnej walucie lub instrumentach finansowych wymaga zgłoszenia służbom celnym.

Obowiązuje zakaz wwozu do Wielkiej Brytanii mięsa, mleka i ich przetworów oraz ziemniaków. Wwóz owoców jest dozwolony w bagażu podręcznym i tylko do własnych potrzeb.

Podróżni wjeżdżający do Francji z Wielkiej Brytanii z mogą wwieźć bez opłat celnych:

  • 4 l piwa,
  • 0,5 l wina niemusującego,
  • 0,25 l alkoholu poniżej 22%, ALBO 0,5 l alkoholu powyżej 22%
  • 40 papierosów LUB 20 cygaretek LUB 10 cygar LUB 50g tytoniu
  • towary o wartości 430 euro przy podróży drogą powietrzną lub morską, 300 euro przy podróży w inny sposób; limit dla osób poniżej 15 roku życia wynosi w każdym przypadku 150 euro.

Wszystkie towary powyżej wymienionych limitów należy zgłosić służbom celnym.

Wwóz lub wywóz z terenu Unii Europejskiej środków o wartości co najmniej 10000 euro w dowolnej walucie lub instrumentach finansowych wymaga zgłoszenia służbom celnym.

Obowiązuje zakaz prywatnego wwozu mięsa, mleka i ich przetworów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Wyjątki od zakazu obejmują mleko w proszku i pokarmy dla niemowląt, żywność wymaganą ze względów medycznych oraz karmy dla zwierząt w małych ilościach i oryginalnym opakowaniu.

Prawo jazdy i ubezpieczenie komunikacyjne

Prawa jazdy wydane przez Wielką Brytanię i państwa członkowskie Unii Europejskiej będą nadal wzajemnie uznawane. Nie ma konieczności posiadania międzynarodowego prawa jazdy.

Przy podróżach pojazdami mechanicznymi pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską wymagane jest posiadanie zielonej karty.

Informacja o aktualnej sytuacji sytuacji na drogach w pobliżu portów i Eurotunelu jest dostępna tutaj.

Ubezpieczenie zdrowotne

Przy podróżach pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską osób ubezpieczonych w odnośnych państwach wymagane jest posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie będzie uznawana na terenie Wielkiej Brytanii.

Telefonia komórkowa

W stosunkach między Wielką Brytanią a Unią Europejską przestaje obowiązywać dyrektywa „Roam like at home” ograniczająca opłaty roamingowe. Dla uniknięcia niespodziewanych kosztów należy sprawdzić u operatora taryfy za rozmowy telefoniczne i mobilny internet podczas podróży.

Międzynarodowy transport towarów


Przewozy towarów pomiędzy Francją a Wielką Brytanią przeprawami promowymi i Eurotunelem są objęte systemem „Smart border”. Wytyczne dla przewoźników i więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie brexit.gov.pl.

Sytuacja na drogach i granicach

Informacje o aktualnym stanie i utrudnieniach ruchu na głównych drogach we Francji znajdują się na stronie https://www.bison-fute.gouv.fr/today,langen.html

Informacje o stanie ruchu przez kanał La Manche:

Całodobowa linia telefoniczna Ambasady dla osób przekraczających granicę francusko-brytyjską: +33 1 43 17 34 82.

Żródło: Ambasada RP w Paryżu
Najpopularniejsze

Zobacz także