X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Informacja o sposobie głosowania w wyborach

Informacja o sposobie głosowania w wyborach

Artykuł wprowadzono: 23 października 2015

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Głosy ważne
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.

Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
• nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
• postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x”.DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(w okręgach wyborczych, w których zarejestrowano więcej niż jednego kandydata)

Głosy ważne
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje

Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata;
• nieoddanie głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
• postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x”.

DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(w okręgach wyborczych, w których zarejestrowano ty?ko jednego kandydata)

Głosy ważne
G?łosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” (dwie licznie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „TA??K” z lewej strony obok nazwiska kandydata. G?łosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „???NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:
• postawienie znaku „x” w obu kratkach;
• niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
• postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x”.

Źródło: Polska Ambasada RP w Paryżu


Najpopularniejsze

Zobacz także