X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Informacja na temat głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Artykuł wprowadzono: 12 maja 2014

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
w dniu 25 MAJA 2014 r.

I. GŁOSOWANIE OSOBISTE W LOKALACH WYBORCZYCH

Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony
nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.

Głosowanie będzie się odbywało w niedzielę 25 maja 2014 r. w godzinach od 07:00 do 21:00 w następujących miejscach:

–> w Paryżu – w obwodowych komisjach wyborczych nr 40 i 41 mieszczących się w siedzibie
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Paryżu:
86, rue de la Faisanderie, 75116 Paris:
• Paryż I (komisja wyborcza nr 40) – parter
• Paryż II (komisja wyborcza nr 41) – pierwsze piętro

–> w Lens – w obwodowej komisji wyborczej nr 42
mieszczącej się w siedzibie Stowarzyszenia Millenium 2000 w Lens:
21, route de Béthune, 62300 Lens

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu
oraz wcześniejsze (nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.) wpisanie się do spisu
wyborców sporządzanego w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Paryżu.
lub dowodu osobistego

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:
˛ nazwisko i imię (imiona), ˛ imię ojca, ˛ datę urodzenia, ˛ numer
ewidencyjny PESEL, ˛ adres zamieszkania za granicą, ˛ numer ważnego
polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także ˛ miejsce i datę jego
wydania, a w ˛ przypadku obywateli polskich czasowo przebywających
za granicą – adres zameldowania w Polsce.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się do spisu wyborców w Paryżu i Lens
ewybory.msz.gov.pl lub e-wybory.msz.gov.pl
samodzielnie na stronie internetowej:
lub za pośrednictwem konsula:
ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej:
(w załączeniu formularz zgłoszeniowy)
Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00
3, rue de Talleyrand, 75007 Paris
tel.: (+33) 0143173499
w środy w godz. 10:00 – 18:00
fax: (+33) 0143173434
e-mail: paris.wk.info@msz.gov.pl

II. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony
nie później niż do dnia 12 maja 2014 r.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania się samodzielnie na stronie internetowej:
ewybory.msz.gov.pl
ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub
(w załączeniu formularz zgłoszeniowy)

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
lub za pośrednictwem konsula:
w formie elektronicznej:
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00
3, rue de Talleyrand, 75007 Paris
tel.: (+33) 0143173499
w środy w godz. 10:00 – 18:00
fax: (+33) 0143173434
e-mail: paris.wk.info@msz.gov.pl

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: ˛ nazwisko i imię (imiona), ˛
imię ojca, ˛ datę urodzenia, ˛ numer ewidencyjny PESEL, ˛ numer ważnego
polskiego paszportu lub dowodu osobistego, ˛ miejsce i datę jego wydania, ˛ adres
zameldowania w Polsce a także wskazanie ˛ dokładnego adresu pocztowego we
Francji, na który ma być wysłany do wyborcy pakiet wyborczy zawierający karty do
głosowania, kopertę do głosowania oraz kopertę zwrotną.

Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronie
internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl

Informacja dla obywateli UE niebędących obywatelami polskimi
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować w wyborach
do Parlamentu Europejskiego za granicą. Dotyczy to obywateli Unii Europejskiej,
zamieszkałych na stałe w Polsce, którzy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego będą
przebywać na terenie Francji.

Obywatele Unii Europejskiej muszą być pełnoletni, posiadać pełnię praw publicznych oraz
pełną zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu
oraz wcześniejsze (nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.) wpisanie się do spisu wyborców
sporządzanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu.
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę
urodzenia, adres zamieszkania w Polsce, numer ważnego dowodu osobistego lub paszportu, a
także miejsce i datę jego wydania.

Uwaga: Obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą uzyskać przed wyjazdem z
Polski z urzędu gminy właściwego dla miejsca stałego zamieszkania, zaświadczenie, które
uprawnia ich do głosowania w każdym obwodzie w Polsce lub za granicą. Wówczas nie
muszą wpisywać się do spisu wyborców.

LYON.

Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej.
Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu
osobistego oraz wcześniejsze, nie później niż do dnia 22 maja 2014 r., wpisanie się do spisu wyborców
sporządzanego w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie.
Konsulat Generalny RP w Lyonie
79, rue Crillon, 69458 Lyon
tel.: (+33) 04 78 93 14 85
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 09:00 – 14:00, w czwartki w godz. 11:00 – 16:00
fax: (+33) 04 37 51 12 36 lub 04 78 93 56 37
e-mail: lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl
lub samodzielnie na stronie internetowej: ewybory.msz.gov.pl lub e-wybory.msz.gov.pl
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:
– nazwisko i imię (imiona)
– imię ojca
– datę urodzenia
– numer ewidencyjny PESEL
– adres zamieszkania za granicą
– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego – miejsce i datę jego wydania
– w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – adres zameldowania w Polsce.
Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej.
Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu
osobistego oraz wcześniejsze, nie później niż do dnia 22 maja 2014 r., wpisanie się do spisu wyborców
sporządzanego w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie.
Konsulat Generalny RP w Lyonie
79, rue Crillon, 69458 Lyon
tel.: (+33) 04 78 93 14 85
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 09:00 – 14:00, w czwartki w godz. 11:00 – 16:00
fax: (+33) 04 37 51 12 36 lub 04 78 93 56 37
e-mail: lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl
lub samodzielnie na stronie internetowej: ewybory.msz.gov.pl lub e-wybory.msz.gov.pl
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:
– nazwisko i imię (imiona)
– imię ojca
– datę urodzenia
– numer ewidencyjny PESEL
– adres zamieszkania za granicą
– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego – miejsce i datę jego wydania
– w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – adres zameldowania w Polsce

Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej.
Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu
osobistego oraz wcześniejsze, nie później niż do dnia 22 maja 2014 r., wpisanie się do spisu wyborców
sporządzanego w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie.
Konsulat Generalny RP w Lyonie
79, rue Crillon, 69458 Lyon
tel.: (+33) 04 78 93 14 85
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 09:00 – 14:00, w czwartki w godz. 11:00 – 16:00
fax: (+33) 04 37 51 12 36 lub 04 78 93 56 37
e-mail: lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl
lub samodzielnie na stronie internetowej: ewybory.msz.gov.pl lub e-wybory.msz.gov.pl
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:
– nazwisko i imię (imiona)
– imię ojca
– datę urodzenia
– numer ewidencyjny PESEL
– adres zamieszkania za granicą
– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego – miejsce i datę jego wydania
– w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – adres zameldowania w Polsce

Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej.
Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu
osobistego oraz wcześniejsze, nie później niż do dnia 22 maja 2014 r., wpisanie się do spisu wyborców
sporządzanego w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie.
Konsulat Generalny RP w Lyonie
79, rue Crillon, 69458 Lyon
tel.: (+33) 04 78 93 14 85
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 09:00 – 14:00, w czwartki w godz. 11:00 – 16:00
fax: (+33) 04 37 51 12 36 lub 04 78 93 56 37
e-mail: lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl
lub samodzielnie na stronie internetowej: ewybory.msz.gov.pl lub e-wybory.msz.gov.pl
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:
– nazwisko i imię (imiona)
– imię ojca
– datę urodzenia
– numer ewidencyjny PESEL
– adres zamieszkania za granicą
– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego – miejsce i datę jego wydania
– w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – adres zameldowania w Polsce

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 12 maja 2014 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej:
Konsulat Generalny RP w Lyonie
79, rue Crillon, 69458 Lyon
tel.: (+33) 04 78 93 14 85
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 09:00 – 14:00
w czwartki w godz. 11:00 – 14:00
fax: (+33) 04 37 51 12 36 I 04 78 93 56 37
e-mail: lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl
lub samodzielnie na stronie internetowej: ewybory.msz.gov.pl lub e-wybory.msz.gov.pl
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:
– nazwisko i imię (imiona)
– imię ojca
– datę urodzenia
– numer ewidencyjny PESEL
– adres zamieszkania za granicą
– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego – miejsce i datę jego wydania
– w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – adres zameldowania w Polsce
– wskazanie dokładnego adresu pocztowego we Francji, na który ma być wysłany do wyborcy pakiet wy- borczy zawierający karty do głosowania, kopertę do głosowania oraz kopertę zwrotną.
Osoby, które zamierzają głosować korespondencyjnie i do dnia 12 maja zgłoszą swój zamiar do Konsulatu Generalnego, otrzymają pocztą pakiet wyborczy wraz z dokładną instrukcją głosowania.
Więcej informacji na stronie Konsulatu Generalnego RP w Lyonie www.lyon.msz.gov.pl oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl

Formularz zgloszeniowy

Zachęcamy Państwa do licznego udziału w głosowania do Parlamentu Europejskiego oraz rozpowszechnienia powyższej informacji w środowiskach polonijnych, przekazanie jej jak największej liczbie obywateli polskich zamieszkałych na terenie Francji.
Najpopularniejsze

Zobacz także