X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Informacja dla kierowców TIR-ów

Informacja dla kierowców TIR-ów

Artykuł wprowadzono: 12 listopada 2016

W związku z interwencjami Kancelarii w wielu sprawach dotyczących przemytu narkotyków z Hiszpanii, zarówno w obronie kierowców jak i w interesie właścicieli samochodów nasuwają się następujące uwagi.
Niezależnie od posiadania stosownych dokumentów odnośnie transportowanego towaru – CMR zlecenia, kierowca powinien zwracać uwagę, w jakim miejscu dochodzi do odbioru towaru.

Jeżeli odbiór jest dokonywany na ulicy lub w byle jakim magazynie, to mimo, że narkotyki były dobrze ukryte i niemożliwe było ich wykrycie przez kierowcę, przypisuje się mu współudział.
Inną z przesłanek mających wskazywać na udział kierowcy są niskie ceny frachtów, za które oczywiście kierowca nie ponosi odpowiedzialności, stąd też jest konieczność, aby były odpowiednio dokumentowane zlecenia.
Jest istotne również, aby z chwilą dowiedzenia się o kontroli i postępowaniu karnym, właściciel pojazdu natychmiast interweniował najpóźniej na rozprawie z wnioskiem o odzyskanie samochodu.
Większość spraw odbywa się w ciągu 48 godzin i brak wniosku o zwrot może doprowadzić do konfiskaty samochodu nawet jeżeli jest on w leasingu.
Konfiskata samochodu czy przyczepy, jeżeli jest w leasingu, jest oczywiście bezzasadna, gdyż nie można zarzucić leasingodawcy lub właścicielowi samochodu, jeżeli nie jest kierowcą, jakiegokolwiek udziału w zarzucanym przestępstwie przemytu, niemniej jednak jego odzyskanie później wymaga nowej rozprawy, która nie jest wyznaczana szybko, co powoduje oczywiście straty dla leasingobiorcy.
W przypadku, jeżeli samochód nie jest w leasingu, też jest również konieczność składania odpowiednich wniosków wykazujących dobrą wiarę właściciela pojazdu.
Mecenas Władysław Lis
Tel: +33 442 96 15 74


Najpopularniejsze

Zobacz także