X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Informacja dla kierowców o punktach karnych

Artykuł wprowadzono: 14 października 2015

Francuski rząd nosi się z zamiarem utworzenia portalu internetowego, na którym będzie można znaleźć informacje o dacie i miejscu popełnienia wykroczenia drogowego oraz o liczbie utraconych w związku z tym punktów karnych na naszym prawie jazdy. Ponadto, informację o liczbie utraconych punktów karnych będzie można otrzymać drogą mailową.Aktualnie, taką informację kierowca otrzymywał listownie. Po uruchomieniu portalu, wiadomość ta będzie mogła być dostarczana pocztą elektroniczną. Piętnaście dni po wysłaniu stosownego alertu, informacja będzie uważana za dostarczoną.
Rząd zapewnia, że kierowca może nadal otrzymywać zawiadomienie drogą pocztową, a założenie konta na portalu i wyrażenie zgody na otrzymywanie tego typu maili nie będzie obowiązkowe.
Liczy on jednak na wygospodarowanie oszczędności, ponieważ wysyłanie listów papierowych stanowi wydatek rzędu 13 milionów euro rocznie.

Zawiadomienie o utracie wszystkich punktów i o obowiązku, dla kierowców w okresie próbnym, odbycia stażu kwalifikacyjnego do dalszego prowadzenia pojazdów, będzie nadal wysyłane pocztą.


Najpopularniejsze

Zobacz także