X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Główne założenia programu wyborczego Emmanuela Macrona

Główne założenia programu wyborczego Emmanuela Macrona

Artykuł wprowadzono: 17 marca 2022

Prezydent Emmanuel Macron przedstawił dziś na konferencji prasowej z udziałem kilkuset dziennikarzy francuskich i zagranicznych główne założenia swojego programu wyborczego w zakresie m.in. edukacji, zatrudnienia, siły nabywczej, emigracji, bezpieczeństwa. Koszt swoich obietnic prezydent oszacował na 50 miliardów euro rocznie, do czego doliczyć trzeba 15 mld rocznie z tytułu obniżek podatków dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. 

Emmanuel Macron wskazał na początku konferencji, że przedstawi jedynie najważniejsze punkty swojego programu. Do pierwszej tury wyborów prezydenckich planowane są kolejne, bardziej szczegółowe jego wystąpienia.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Macron chce osiągnąć pełnię zatrudnienia w ciągu kolejnych pięciu lat. W tym celu zamierza stworzyć punkt kompleksowej obsługi, przekształcając Pôle Emploi w France Travail, kontynuować reformę ubezpieczenia na wypadek bezrobocia oraz ustanowić „zasady bardziej zachęcające do powrotu do pracy”.

Beneficjenci świadczenia RSA zobowiązani zostaliby do poświęcenia od 15 do 20 godzin tygodniowo na powrót na rynek pracy. 

Emmanuel Macron potwierdził, że w drugiej kadencji chce stopniowo wydłużać wiek emerytalny do 65 lat, uwzględniając przy tym długie kariery i specyfikę każdego zawodu. Jego program przewiduje zniesienie specjalnych planów emerytalnych i wprowadzenie minimalnej pełnej emerytury w wysokości 1100 euro oraz walkę z bezrobociem wśród seniorów.

Macron zapewnił, że ​​chce przeprowadzić reformę „inną niż w 2017 roku, biorąc pod uwagę, że „uwarunkowania makroekonomiczne nie są takie same” i że „kraj nadal się przekształca”.

Ubiegający się o reelekcje prezydent obiecał również obniżenie podatków o 15 mld rocznie dla firm i gospodarstw domowych. Obniżony zostanie podatek od spadku i zniesiona zostanie opłata radiowo-telewizyjna, jak również podatek od wartości dodanej firm (CVAE). 

Jego projekt zakłada także utworzenie „mechanizmów leasingowych”, aby umożliwić skromnym gospodarstwom domowym zmianę samochodu na elektryczny.

Wynoszący obecnie 1000 euro rocznie „dodatek do siły nabywczej”, wzrósłby trzykrotnie, pod warunkiem podpisania umowy o podziale zysków. 

W kwestii szkolnictwa prezydent Macron obiecał wzrost wynagrodzeń i działania gwarantujące zastępowanie nieobecnych nauczycieli. Proponuje także więcej swobody placówkom szkolnym w realizacji ich projektów na podstawie zdobytego przez nich doświadczenia. Natomiast poprzez reformę liceów zawodowych chce kształcić młodzież w zawodach odpowiadających potrzebom rynku. 

W dziedzinie zdrowia zaproponowane zostało wzmocnienie „polityki profilaktycznej”, „uproszczenie szpitala i jego zarządzania” oraz zorganizowanie dostępu do opieki na „pustyniach medycznych”.

Emmanuel Macron chce zatrudnić 50 000 pielęgniarek i opiekunów w domach opieki i wzmocnić kontrole, „aby móc walczyć z nieludzkimi i poniżającymi praktykami”. 

Aktualna głowa państwa zobowiązała się również do automatycznego wypłacania świadczeń socjalnych „u źródła”, z których według niego skorzystałoby „20 milionów Francuzów”.

Program wyborczy zakłada także masowe inwestycje na rzecz rolniczej i produkcyjnej niezależności Francji oraz szkolenia i pomoc dla młodych rolników.

Jeśli chodzi o niezależność energetyczną, Macron chce wyjścia z uzależnienia od gazu i węgla. W tym celu powstanie wstępnie sześć nowych reaktorów jądrowych i 50 farm wiatrowych na morzu oraz dziesięciokrotne zwiększone zostanie korzystanie z energii słonecznej. Rozwijane będą francuskie firmy wiatrowe, słoneczne i te produkujące pojazdy elektryczne.

 „W obliczu nowych rodzajów konfliktów musimy na nowo stworzyć kompletną i elastyczną armię, zdolną stawić czoła wojnie o wysokiej intensywności” – powiedział – Emmanuel Macron podczas konferencji. W tym celu dokonana będzie ocena wszystkich potrzeb, które pojawiają się w świetle obecnej wojny w Ukrainie. Powszechna służba wojskowa będzie uogólniona, a liczba rezerwistów wzrośnie dwukrotnie.

Aktualny prezydent zobowiązał się do dalszej walki o równość kobiet i mężczyzn i wspierania niepełnych rodzin. 

Chce również chronić dzieci m.in. przed nieodpowiednimi treściami i cyberprzemocą, również regulując zasady działania platform internetowych oraz przed przemocą szkolną.  

Działania przeciwko separatyzmowi będą kontynuowane, z kontrolą meczetów, ich finansowania, szkoleniem imamów itp.

Kontynuowana będzie także modernizacja policji. Emmanuel Macron chce utworzyć 200 brygad żandarmerii, podwoić obecność policji zwiększając zatrudnienie i zmieniając czasu pracy, potroić karę za molestowanie, umożliwić składanie skarg przez internet, założyć „republikańskie siły akcji w dzielnicach” i zatrudnić 1500 osób zajmujących się patrolem w cyberprzestrzeni.

Osoby, których wniosek o azyl zostanie odrzucony, będą mieć obowiązek natychmiastowego opuszczenia terytorium. Krajom, które odmówią przyjęcia swoich obywateli, przyznawanych będzie mniej wiz.

Zezwolenia na pobyt osób zakłócających porządek publiczny nie zostaną przedłużone, a do uzyskania zezwolenia na pobyt na okres dłuższy niż cztery lata niezbędny będzie egzamin z języka francuskiego i zobowiązanie do integracji zawodowej.

Emmanuel Macron chce powołać „Stany Generalne dla prawa do informacji”. Umożliwiłyby one „ustanowienie elementów umożliwiających obronę wolnej i niezależnej informacji”, a przede wszystkim zagwarantowanie „realistycznego modelu ekonomicznego dla wolnej i niezależnej informacji”. Inicjatywy te powinny umożliwić „walkę z manipulacją informacją”.

Cały program wyborczy liczący 100 propozycji zostanie w ten weekend wysłany pocztą do około 6 milionów gospodarstw domowych.




Najpopularniejsze

Zobacz także