X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Głosowanie w wyborach prezydenckich za granicą – uzasadnienie MSZ dotyczące tworzenia obwodów głosowania

Głosowanie w wyborach prezydenckich za granicą – uzasadnienie MSZ dotyczące tworzenia obwodów głosowania

Artykuł wprowadzono: 22 kwietnia 2020

W uzasadnieniu rozporządzenia MSZ w sprawie tworzenia obwodów głosowania dla obywateli Polski przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej można przeczytać że, „z uwagi na pandemię koronawirusa przeprowadzenie wyborów w formie głosowania osobistego w niektórych państwach będzie bardzo utrudnione, a w wielu niemożliwe”.

Minister Jacek Czaputowicz zaznaczył „że 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Wprawdzie proces legislacyjny nie został dotąd zakończony, tym niemniej należy dostrzec, że ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w formie głosowania korespondencyjnego, także dla wyborców przebywających za granicą.

Mając na uwadze tę możliwość, a jednocześnie związaną z nią konieczność przygotowania spisów wyborców dla wszystkich obwodów, w których potencjalnie zostanie przeprowadzone głosowanie – niezależnie od tego czy, i w jakiej formie się ono odbędzie – rozporządzenie przewiduje utworzenie obwodów głosowania także w tych państwach, w których obecna sytuacja epidemiczna uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie wyborów w formie głosowania osobistego. 

Należy także mieć na uwadze, że sytuacja ta w zasadzie we wszystkich państwach jest zmienna i w związku z tym trzeba dopuszczać możliwość, że przed dniem wyborów konieczna może być zmiana rozporządzenia – poprzez likwidację niektórych obwodów głosowania, lub też stworzenie dodatkowych.

Modyfikacja tego rodzaju może okazać się konieczna także w sytuacji, w której ustawa z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie wejdzie w życie i przeprowadzenie wyborów w formie głosowania osobistego nie będzie możliwe w części obwodów, znajdujących się w państwach, w których na przeszkodzie stoi sytuacja epidemiczna”.
Najpopularniejsze

Zobacz także