X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

Artykuł wprowadzono: 15 kwietnia 2016

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

52 mieszkańców byłaby płci żeńskiej
48 mieszkańców byłaby płci męskiej.


Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

25 osób miałoby mniej niż 25 lat
9 osób miałoby więcej niż 75 lat

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

32 osoby byłoby stanu wolnego
38 osób pozostawałoby w związku małżeńskim
7 byłoby rozwiedzionych

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

94 osoby byłyby Francuzami
6 cudzoziemcami

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

13 osób głosowałoby na lewicę
11 na prawicę
9 na Front Narodowy
32 osoby nie osiągnęłyby jeszcze wymaganego do głosowania wieku
35 osób nie głosowałoby

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

4 osoby byłyby bezrobotne
29 pracujące
24 na emeryturze
8 pracowałoby regularnie w niedzielę

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

13 osób żyłoby poniżej poziomu ubóstwa

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

24 osoby nie miałyby dostępu do Internetu
40 miałoby swój profil Facebook

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

91 osób miałoby telefon komórkowy

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

14 osób regularnie nie czułoby się bezpiecznie w swoim domu

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

10 osób chodziłoby do szkoły podstawowej
8 do gimnazjum lub liceum
4 studiowałoby

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

12 osób miałoby maturę lub jej odpowiednik
19 nie miałoby żadnego dyplomu

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

4 osoby byłyby analfabetami funkcjonalnymi

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

12 dorosłych miałoby nadwagę
3 dzieci miałoby nadwagę

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

12 osób paliłoby papierosy

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

29 osób dorosłych nie wyjeżdżałoby na wakacje

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

54 dorosłych posiadałoby zwierzę domowe

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

56 osób byłoby katolikami
3 muzułmanami
34 dorosłe osoby byłyby niewierzące

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

54 dorosłe osoby lubiłyby uprawiać sport

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

59 osób chodziłoby do kina przynajmniej raz w roku

Gdyby Francja była wioską, którą zamieszkuje 100 osób…

58 dorosłych uważałoby się za szczęśliwych


Źródło: Insee


Najpopularniejsze

Zobacz także