X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Francja walczy z przemocą wobec kobiet

Francja walczy z przemocą wobec kobiet

Artykuł wprowadzono: 2 października 2018

Francuski rząd wprowadza nowe środki walki z przemocą domową. Jest to odpowiedź na wzmożone w ostatnim czasie apele do rządu, o zajęcie się tym palącym problemem, a także na większą – niż w ostatnich latach – liczbę odnotowanych ataków na tle seksualnym i płciowym.

W samym 2016 r., we Francji aż 123 kobiety zostały zabite przez byłych lub obecnych partnerów, a rok później 225 tys. kobiet doznało przemocy fizycznej. Zaledwie 19 % z nich skierowało sprawę do sądu. Te przerażające statystyki sprawiają, że rząd postanowił rozpocząć coraz bardziej intensywną walkę z przemocą wobec kobiet, która jest niezwykle niepokojącym, aczkolwiek często bagatelizowanym zjawiskiem. Marlène Schiappa, francuska sekretarz stanu ds. równego traktowania kobiet i mężczyzn wraz z początkiem października zapowiedział wprowadzenie środków walki z tym zjawiskiem.

Jednym z nich jest kampania telewizyjna, na którą rząd przeznaczył 4 miliony euro. Jest ona skierowana do osób, które były świadkami przemocy domowej i seksualnej. Ma ona za zadanie uwrażliwienie społeczeństwa na konieczność zgłaszania tego typu aktów agresji.  Sekretarz stanu zapowiedziała również stworzenie internetowej platformy Astrée, mającej służyć łatwiejszemu zgłaszaniu przemocy seksualnej. Zgodnie z zapowiedziami, ma ona zacząć działać w ciągu najbliższych tygodni.

Za pomocą kolejnej internetowej platformy, rząd chce przyspieszyć znajdowanie schronienia dla ofiar przemocy i ich dzieci. Jej działanie ma polegać na wprowadzeniu geolokalizacji wolnych miejsc w ośrodkach i kierowanie do nich kobiet.

Ważnym krokiem w walce z przemocą domową jest również doprowadzenie do współpracy służb ratunkowych, władz departamentów, policji oraz różnych stowarzyszeń, mającej na celu wymianę informacji o potencjalnych ofiarach przemocy i sposobach niesienia im pomocy.

style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>



Sekretarz stanu wyszła także z propozycją zwiększenia środków finansowych na obsługę numeru alarmowego (3919) przeznaczonego dla ofiar przemocy. Większe nakłady finansowe mają sprawić, że każda dzwoniąca osoba uzyska pomoc od dyżurujących.

Od czasu swojego wyboru, Marlène Schiappa intensywnie walczy o prawa kobiet i stara się wprowadzić liczne środki mające na celu walkę z przemocą. Jak sama jednak przyznaje, niezależnie od wyborów politycznych Francuzów, liczba poszkodowanych przemocą wciąż pozostaje niezmienna i jest zatrważająca. Jednym ze sposobów zapobiegania przemocy słownej jest kara grzywny w wysokości 90 euro, za nieprzyzwoite komentarze wobec kobiet w miejscach publicznych. Dodatkowo, w sierpniu francuski parlament ustanowił nowe przepisy dotyczące stosunków seksualnych z nieletnimi, a także zwiększenie praw dla ofiar molestowania. Walka z przemocą domową oraz tą na tle seksualnym jest jednym z priorytetowych działań sekretarz stanu.

Katarzyna Konopka






Najpopularniejsze

Zobacz także