X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Francja przestanie karać więzieniem za drobne przestępstwa

Francja przestanie karać więzieniem za drobne przestępstwa

Artykuł wprowadzono: 14 września 2018

Przeludnienie to jeden z największych problemów, z jakim borykają się francuskie więzienia. W związku z tym władze zapowiadają reformy systemu więziennictwa. Rządowy plan przewiduje m.in. likwidację krótkich wyroków pozbawienia wolności i budowę dodatkowych zakładów karnych.

Minister sprawiedliwości Francji – Nicole Belloubet – poinformowała ostatnio o gruntownych zmianach, jakie rząd planuje przeprowadzić we francuskim systemie więziennictwa. Zapowiadany plan przewiduje zmniejszenie populacji więziennej do 2022 r. o 8 tysięcy osób, poprzez zlikwidowanie kar pozbawienia wolności krótszych niż miesiąc.

Zdaniem minister sprawiedliwości, kara więzienia orzeczona na krótki okres czasu (do 6 miesięcy) jest nieskuteczna, wobec czego, rząd będzie pracował nad alternatywą dla tego tradycyjnego środka na poczet kar nie izolacyjnych, jak prace społeczne w specjalnych ośrodkach czy z zastosowaniem dozoru elektronicznego (bransoletki).

Osoby skazane na okres od sześciu miesięcy do roku pozbawienia wolności wykonają wyrok bądź więzieniu bądź w areszcie domowym, z zastosowaniem elektronicznej bransoletki.

Zmniejszenie liczby orzekanych kar więzienia to niejedny cel zapowiadanej reformy. Według rządu ma to być jedynie środek, służący uzyskaniu dodatkowych pomieszczeń więziennych dla poważnych przestępców. Ponadto w przepełnionych zakładach karnych minister sprawiedliwości chce uelastycznić daty zwalniania z więzienia i zamykania w nich skazanych. Prawo mogłoby zezwalać na przesunięcie o kilka dni daty rozpoczęcia odbywania kary oraz na opuszczenie zakładu przez osadzonego parę dni wcześniej, niż w zasadzonym wyroku, do czasu zwolnienia się miejsca (jednak pod pewnymi warunkami). 

Przed następnymi wyborami, do 2022 r. ma powstać 7000 kolejnych miejsc w zakładach karnych. 2000 z nich ma być dostosowanych dla więźniów skazanych na mniej niż rok pozbawienia wolności i dla tych, którzy kończą już odsiadywanie wyroku. W nowo utworzonych placówkach mają oni otrzymać pomoc w powrocie do społeczeństwa.
Według oficjalnych danych, liczba osób zatrzymanych w francuskich więzieniach, na 1 sierpnia 2018 r. wynosiła aż 70.519, a możliwości tych placówek to jedynie 59.870 miejsc.

Natalia Pochroń


Najpopularniejsze

Zobacz także